Проект наказу Мінрегіону “Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів”

07.07.2020

МІНІСТЕРСТВО
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

  НАКАЗ

___.________._____                                  Київ                                                             №____

 

Про затвердження Порядку
незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів

 

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 850),

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, що додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 жовтня 2018 № 276 «Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2018 року за № 1323/32775.
 3. Директорату енергоефективності (Петрунін Д.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Лозинського.

Міністр                                                                                                                                      Олексій ЧЕРНИШОВ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку громад та територій України
_______________2020 року №___

 

ПОРЯДОК
незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів

 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про енергетичну ефективність будівель» (далі – Закон).
 3. Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів здійснює Держенергоефективності.
 4. Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів здійснюється у два етапи.

Перший етап передбачає проведення первинної перевірки енергетичних сертифікатів (далі – Перевірка).

Другий етап передбачає проведення вибіркового моніторингу енергетичних сертифікатів (далі – Моніторинг).

 1. Для здійснення Моніторингу Держенергоефективності залучає експертні установи або інших фахівців з аудиту енергетичної ефективності будівель (далі – енергоаудитори), які не мають конфлікту інтересів щодо результатів моніторингу (за згодою).

Для здійснення Моніторингу залучаються енергоаудитори (як самостійно, так і у складі експертних установ), які протягом останнього року щонайменше чотири рази здійснювали сертифікацію енергетичної ефективності, що підтверджується наявністю складених ними енергетичних сертифікатів, які внесені до бази даних енергетичних сертифікатів.

Не допускаються до здійснення Моніторингу енергоаудитори (як самостійно, так і у складі експертних установ), які протягом останніх двох років, щонайменше один раз склали енергетичний сертифікат, який не пройшов незалежний моніторинг.

 1. При поданні енергетичних сертифікатів для внесення їх до бази даних енергетичних сертифікатів, енергоаудитор подає до Держенергоефективності в електронній формі із накладенням кваліфікованого електронного підпису енергоаудитора такі вихідні дані:

вхідні, проміжні та результативні показники енергетичної ефективності будівель за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

електронні копії проектної документації (у разі якщо енергетичний сертифікат є складовою частиною проектної документації на будівництво або паспорта об’єкта будівництва);

інші відомості та/або копії документів, що використовувалися під час проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі (за наявності).

 1. Перевірка проводиться протягом 10 робочих днів з дня внесення до бази даних енергетичних сертифікатів енергетичного сертифікату та вихідних даних, що використовувалися під час його складення.
 2. Усі енергетичні сертифікати підлягають Перевірці щодо:

дотримання встановленої форми енергетичного сертифіката;

повноти заповнення енергетичного сертифіката;

повноти вхідних, проміжних та результативних показників енергетичної ефективності будівель згідно форми, наведеної у додатку 1 до цього Порядку;

відповідності показників, зазначених у енергетичному сертифікаті до вхідних, проміжних та результативних показників енергетичної ефективності будівель зазначених у додатку 1 до цього Порядку;

відповідності вхідних, проміжних і результативних показників, за якими розраховується показник енергетичної ефективності будівель діапазонам значень, що визначені у додатку 2 до цього Порядку.

 1. Форму поданого енергоаудитором енергетичного сертифіката дотримано, якщо вона відповідає Формі енергетичного сертифіката, затвердженій наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 липня 2018 року № 172, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 року за
  № 825/32277.
 2. Енергетичний сертифікат заповнений в повному обсязі якщо всі його поля заповнені відповідно до розділу V Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
  11 липня 2018 року №172, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
  16 липня 2018 року за № 825/32277.
 3. Вхідні, проміжні та результативні показники енергетичної ефективності будівель, згідно форми наведеної у додатку 1 до цього Порядку, вважаються повними якщо вони не місять пустих полів.

При заповненні таблиць, наведених у додатку 1 до цього Порядку, енергоаудитор повинен вказувати у відповідних полях значення, що були використані при складанні енергетичного сертифіката та здійсненні розрахунків показників енергетичної ефективності.

У разі якщо дані, передбачені додатком 1 до цього Порядку відсутні та не використовувались енергоаудитором для складення енергетичного сертифіката і розрахунків показників енергетичної ефективності у відповідних полях енергоаудитором ставиться позначка «-».

 1. Під час здійснення Перевірки, кожному енергетичному сертифікату нараховуються бали:

за недотримання встановленої форми енергетичного сертифіката нараховується 2 бали;

за поданий енергетичний сертифікат, що заповнений не в повному обсязі, нараховується 3 бали;

за кожен показник вхідних, проміжних і результативних показників, за якими розраховуються показники енергетичної ефективності будівель, що виходить за межі встановленого діапазону значень згідно з таблицями 1-13 додатка 2 до цього Порядку, нараховується 1 бал;

за кожен показник вхідних, проміжних і результативних показників, за якими розраховуються показники енергетичної ефективності будівель, що виходить за межі встановленого діапазону значень згідно з таблицями 14-18 додатка 2 до цього Порядку, нараховується 2 бали.

 1. За результатами Перевірки кожному енергетичному сертифікату присвоюється один з трьох рівнів достовірності:

1) високий рівень достовірності присвоюється енергетичним сертифікатам, що одночасно відповідають таким умовам:

вхідні, проміжні і результативні показники енергетичної ефективності будівель, за якими розраховуються показники енергетичної ефективності будівель, надано в повному обсязі;

показники, зазначені в енергетичному сертифікаті, поданому до Держенергоефективності, відповідають вхідним, проміжним та результативним показникам енергетичної ефективності будівель, зазначеним у додатку 1 до цього Порядку;

під час здійснення Перевірки сума нарахованих енергетичному сертифікату балів складає від 0 до 5 балів.

2) середній рівень достовірності присвоюється енергетичним сертифікатам, що одночасно відповідають таким умовам:

вхідні, проміжні і результативні показники енергетичної ефективності будівель, за якими розраховуються показники енергетичної ефективності будівель, надано в повному обсязі;

показники, зазначені в енергетичному сертифікаті, поданому до Держенергоефективності, відповідають вхідним, проміжним та результативним показникам енергетичної ефективності будівель, зазначеним у додатку 1 до цього Порядку;

під час здійснення Перевірки сума нарахованих енергетичному сертифікату балів складає від 6 до 14 балів.

3) низький рівень достовірності присвоюється енергетичним сертифікатам, що відповідають хоча б одній з таких умов:

вхідні, проміжні і результативні показники енергетичної ефективності будівель, за якими розраховуються показники енергетичної ефективності будівель, надано в не повному обсязі;

показники, зазначені в енергетичному сертифікаті, поданому до Держенергоефективності не відповідають вхідним, проміжним та результативним показникам енергетичної ефективності будівель, зазначеним у додатку 1 до цього Порядку;

під час здійснення Перевірки сума нарахованих енергетичному сертифікату балів складає від 15 до 28 балів.

Результати Перевірки оформлюються в письмовому вигляді за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку та підписуються уповноваженою особою Держенергоефективності.

 1. Моніторинг здійснюється шляхом проведення розрахунку показників енергетичної ефективності будівлі відповідно до Методики визначення енергетичної ефективності будівель, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 липня 2018 року № 169, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 року за № 822/32274 та Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 липня 2018 року №172, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 року за № 825/32277, з використанням вхідних, проміжних та результативних показників енергетичної ефективності будівель згідно з формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, поданих енергоаудитором відповідно до пункту 6 цього Порядку, та перевірки наявності у Держенергоефективності інформації (у тому числі судового рішення, що набрало законної сили) щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів.
 2. Відбір енергетичних сертифікатів для проведення Моніторингу здійснюється шляхом випадкового відбору одного енергетичного сертифіката із кожних:

100 сертифікатів високого рівня достовірності;

10 сертифікатів середнього рівня достовірності.

 1. Енергетичні сертифікати низького рівня достовірності є відібраними для проведення Моніторингу з дати оформлення у письмовому вигляді результатів Перевірки таких сертифікатів, відповідно до пункту 13 цього Порядку.
 2. Енергетичний сертифікат бере участь у відборі енергетичних сертифікатів для проведення Моніторингу один раз.
 3. Незалежно від результатів Перевірки, Моніторинг проводиться у випадку:

письмового звернення замовника сертифікації енергетичної ефективності будівлі або власника (співвласника) будівлі, для якої складено енергетичний сертифікат;

письмового звернення енергоаудитора, який склав енергетичний сертифікат.

 1. У разі якщо під час здійснення Моніторингу було виявлено незаповнені поля вхідних, проміжних та результативних показників енергетичної ефективності будівель, згідно з формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, для проведення розрахунку показників енергетичної ефективності будівлі значення таких полів приймається:

для числових полів рівним числу 1*10-3;

для текстових полів значенню «дані не надано».

 1. Держенергоефективності здійснює Моніторинг протягом 25 робочих днів з дня відбору енергетичного сертифікату або надходження звернення відповідно до пункту 18 цього Порядку.
 2. Моніторинг вважається успішно пройденим, якщо у результаті Моніторингу:

не встановлено зміни класу енергетичної ефективності будівлі;

кожен з показників енергетичної ефективності будівлі, що зазначається в енергетичному сертифікаті, не відрізняється більше ніж на 10 відсотків від розрахунку, проведеного відповідно до цього Порядку.

 1. Моніторинг вважається не пройденим, а енергетичний сертифікат таким, що не відповідає вимогам законодавства, у разі встановлення за результатом Моніторингу невиконання хоча б однієї з умов пунктів 6 та 21 цього Порядку та/або надходження до Держенергоефективності інформації (у тому числі судового рішення, що набрало законної сили) щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів.
 2. За результатами Моніторингу складається висновок про незалежний моніторинг енергетичного сертифіката (далі – Висновок) за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, на підставі якого видається наказ Держенергоефективності про незалежний моніторинг енергетичного сертифіката. Держенергоефективності не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня видачі зазначеного наказу, одночасно надсилає його копії та копії відповідного Висновку в електронному вигляді енергоаудитору та замовнику сертифікації енергетичної ефективності будівель.
 3. Протягом 10 робочих днів з дня отримання копій наказу Держенергоефективності про незалежний моніторинг енергетичного сертифіката та Висновку, замовник сертифікації енергетичної ефективності будівлі або енергоаудитор можуть подати до Держенергоефективності письмове заперечення щодо результатів Моніторингу із обґрунтуваннями (далі –Заперечення).

Датою отримання копій наказу Держенергоефективності про незалежний моніторинг енергетичного сертифіката та Висновку в електронному вигляді вважається дата їх направлення електронною поштою.

Заперечення, подане у встановлений строк, є підставою для проведення його розгляду, що здійснюється з урахуванням пункту 14 цього Порядку.

Розгляд Заперечень здійснюється колегіально постійно діючою Апеляційною комісією, яка утворюється як консультативно – дорадчий орган Держенергоефективності (далі – Апеляційна комісія). До складу Апеляційної комісії залучаються представники Держенергоефективності, енергоаудитори та/або члени атестаційної комісії, що проводять професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності (за згодою).

Розгляд Заперечень здійснюється на основі даних:

енергетичного сертифіката, щодо якого здійснювався Моніторинг;

вихідних даних, що були надані відповідно до пункту 6 цього Порядку;

копії результатів Перевірки;

копії Висновку;

додаткових обґрунтувань Держенергоефективності (за наявності);

Заперечення;

інших документів та відомостей, наданих Апеляційній комісії (за наявності).

 1. Положення про апеляційну комісію та її персональний склад затверджуються наказом Держенергоефективності.
 2. Апеляційна комісія протягом 15 робочих днів з дня отримання Заперечення проводить його розгляд, за результатами якого приймає рішення що оформлюється висновком про розгляд заперечення щодо результатів незалежного моніторингу енергетичного сертифіката за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку, та подається до Держенергоефективності.
 3. 27. На підставі висновку про розгляд заперечення щодо результатів незалежного моніторингу енергетичного сертифіката, Держенергоефективності не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня складення такого висновку видає наказ про розгляд заперечення щодо результатів незалежного моніторингу енергетичного сертифіката (далі – Наказ). Копії Наказу та висновку про розгляд заперечення щодо результатів незалежного моніторингу енергетичного сертифіката (у паперовому та/або в електронному вигляді) надсилаються замовнику сертифікації енергетичної ефективності будівель та енергоаудитору протягом 5 робочих днів з дня видачі Наказу.
 4. У разі якщо за результатами Моніторингу, або у разі надходження Заперечення – за результатами розгляду Заперечення, було виявлено невідповідність енергетичного сертифіката вимогам законодавства, Держенергоефективності надсилає енергоаудитору письмове повідомлення про те, що у разі повторного порушення енергоаудитором законодавства відповідна інформація буде передана атестаційній комісії, що проводить професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності (далі – Атестаційна комісія), згідно зі статтею 9 Закону.
 5. У разі якщо за результатами Моніторингу або у разі надходження Заперечення – за результатами розгляду Заперечення, було виявлено, що два енергетичні сертифікати, складені одним енергоаудитором, не відповідають вимогам законодавства, Держенергоефективності протягом 15 робочих днів надсилає:

Атестаційній комісії, що видала кваліфікаційний атестат, інформацію щодо повторного порушення вимог законодавства енергоаудитором для прийняття рішення про анулювання кваліфікаційного атестата відповідно до вимог Закону;

енергоаудитору письмове повідомлення про те, що така інформація передана до Атестаційної комісії.

 1. Усім енергетичним сертифікатам у базі даних присвоюється одне із таких маркувань:

«Моніторинг не пройдено»;

«Моніторинг пройдено успішно»;

«Моніторинг не проводився».

Маркування «Моніторинг пройдено успішно» та «Моніторинг не пройдено» присвоюються енергетичному сертифікату на підставі наказів Держенергоефективності, передбачених пунктами 23, 27 цього Порядку.

 1. Енергетичним сертифікатам, щодо яких здійснюється Моніторинг, тимчасово (до його завершення) присвоюється одне із таких маркувань:

«Проводиться моніторинг з дд.мм.рррр»;

«Проводиться моніторинг – звернення замовника від дд.мм.рррр»;

«Проводиться моніторинг – звернення енергоаудитора від дд.мм.рррр».

 1. Енергетичним сертифікатам, щодо яких подано Заперечення, тимчасово, до видачі Наказу присвоюється маркування «Проводиться розгляд Заперечення».

Генеральний директор
Директорату енергоефективності                                                     
Дмитро ПЕТРУНІН

 

Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення 

Повернутися вгору