Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про впровадження систем енергетичного менеджменту та про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

01.07.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Від                           2021 р.  №         
Київ

Про впровадження систем енергетичного менеджменту та
про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

 

З метою дотримання принципів ефективності,  результативності бюджетної системи України, досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

  1. Установити, що в органах державної та виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування (із урахуванням законодавства у сфері місцевого самоврядування), в організаціях, створених ними у встановленому порядку, які повністю утримуються за рахунок бюджетних коштів, впроваджуються системи енергетичного менеджменту:

1) апаратах та територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України – до 31 грудня 2022 року;

2) апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апаратах органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у місті Києві державних адміністраціях – до 31 грудня 2023 року;

3) органах місцевого самоврядування (із урахуванням законодавства у сфері місцевого самоврядування та положень цієї Постанови) – до 31 грудня 2024 року.

  1. Затвердити Порядок впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах (далі – Порядок), що додається.
  2. Визначити відповідальними за впровадження та функціонування СЕнМ (далі – відповідальний за СЕнМ):

у Кабінеті Міністрів України – Державного секретаря Кабінету Міністрів України,

у міністерствах – державного секретаря відповідного міністерства,

в інших центральних органах виконавчої влади – керівника відповідного органу або за його рішенням – заступника керівника органу;

у місцевих державних адміністраціях – керівника відповідної місцевої державної адміністрації або за його рішенням – заступника керівника;

в органах місцевого самоврядування – керівника відповідного органу або за його рішенням – заступника керівника органу;

у бюджетних установах – керівника відповідної бюджетної установи.

  1. Органам, визначеним частиною першою цієї Постанови, в межах строків, визначених частиною першою цієї Постанови забезпечити:

проведення в порядку статті 39-3 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів будівель державної форми власності, які перебувають у їхньому володінні та/або користуванні (господарському віданні, оперативному управлінні) або належать до сфери їхнього управління, та подання інформації про таку технічну інвентаризацію до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива для узагальнення;

державну реєстрацію речових прав на будівлі державної власності, названі в абзаці другому цього пункту, а також права постійного користування земельними ділянками, на яких такі будівлі розташовані, у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

обладнання вузлами комерційного обліку будівель, визначених абзацом другим цього пункту, відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;

проведення енергетичної сертифікації будівель, визначених абзацом другим цього пункту, у відповідності до статті 7 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»;

протягом шести місяців з дня набрання чинності цією Постановою:

внесення до власної організаційної структури та до організаційної структури підпорядкованих підприємств, установ та організацій відповідних змін, спрямованих на виконання цієї Постанови, та інформування про внесені зміни центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

розроблення, затвердження, оприлюднення на власному офіційному веб-сайті та подання до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, плану впровадження та функціонування СЕнМ відповідно до форми, наданої  центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
  2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування впровадити системи енергетичного менеджменту з урахуванням Порядку.
  3. Встановити, що, починаючи з 2022 року, витрати на впровадження заходів з енергоефективності включаються до кошторисів бюджетних установ виключно в разі впровадження системи енергоменеджменту в таких установах.
  4. Визначити, що показову роль центральних органів виконавчої влади у підвищенні енергетичної ефективності забезпечують виключно центральні органи виконавчої влади, та в межах будівель, що підпадають під вимоги абзацу другого частини четвертої цієї Постанови.
  5. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, протягом шести місяців з дня набрання чинності цією Постановою забезпечити затвердження передбачених Порядком нормативно-правових актів.
  6. Центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, подавати Кабінету Міністрів України щопівроку до 20 числа наступного за звітним місяця інформацію про стан виконання цієї Постанови, а також з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу, Енергетичного Співтовариства, гармонізованих європейських стандартів у сфері енергетичної ефективності будівель забезпечення інформування Секретаріат Енергетичного Співтовариства про стан виконання міжнародних зобов’язань України щодо забезпечення показової ролі центральних органів виконавчої влади у підвищенні рівня енергетичної ефективності.

 

Прем’єр-міністр України                                                Денис ШМИГАЛЬ

 

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю

Повернутися вгору