Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території”

11.02.2021

Проєкт

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від «____» __________ 2021 р. № ____
Київ

Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планомтериторії

Відповідно до абзацу п’ятнадцятого підпункту 4 пункту 8 розділу І Закону України від 17 червня 2020 року № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Класифікацію обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території.
  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше 24 липня 2021 року.

Прем’єр-міністр України                                                   Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від «____» _________ 2021 р. № ____

Класифікація обмежень у використанні земель,
що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту,
детальним планом території

  1. Обмеження у використанні земель, що встановлюються виключно комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території:

території в червоних лініях;

території в зелених лініях;

території в блакитних лініях;

території в жовтих лініях;

території в лініях регулювання забудови;

території, до складу яких входять земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.

  1. Обмеження у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території, у відповідності до параметрів, визначених нормативними документами, в разі якщо вони не встановлені іншою документацією:

охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта транспорту;

охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта зв’язку;

охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи;

санітарно-захисна зона об’єкта;

санітарна відстань (розрив) від об’єкту;

санітарно-захисна смуга об’єкта водопостачання;

перший пояс зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання (суворого режиму);

прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах;

прибережна захисна смуга вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах;

берегова смуга водних шляхів;

пляжна зона.

Примітка: У комплексному плані просторового розвитку території територіальної громади можуть бути відображені інші обмеження у використанні земель, зазначені у додатку 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051.

 

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю

Повернутися вгору