Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна»

25.08.2020

ПРОЄКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від «__» ______ 2020 р. № ______

Київ

«Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна»

Відповідно до частин другої, третьої статті 263 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :

  1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок присвоєння адрес об’єктів нерухомого майна;

Перелік об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса.

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст.1260) зміни, що додаються.
  2. Міністерству розвитку громад та територій України забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цією постановою.
  3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

 

Прем’єр-міністр України                                                  Денис ШМИГАЛЬ  

м. Київ

__ _________2020 року

           № _____

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від «__» _________ 2020 року №______

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 року № 367 «Деякі питання
дерегуляції господарської діяльності»

1) Абзац третій пункту 1 виключити;

2) абзац восьмий пункту 2 виключити;

3) підпункти 3, 5 пункту 6 виключити;

4) визнати таким, що втратив чинність, Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна.

 

Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення

 

Повернутися вгору