Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки»

03.01.2020

ПРОЕКТ

герб

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від                   №

Київ

Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо реалізації
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки

 1. Затвердити план заходів на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки, що додається.
 1. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, виконавцям плану заходів забезпечити інформування щокварталу
  до 10 числа наступного місяця Кабінету Міністрів України про виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів.

Прем’єр-міністр України                                                               О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від              №

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 — 2020 роки

Створення сприятливих умов для формування
та розвитку інститутів громадянського суспільства

 

 1. Сприяти проведенню навчання представників інститутів громадянського суспільства щодо підвищення якості підготовки конкурсних пропозицій програм (проектів, заходів) для участі у конкурсах на отримання фінансової підтримки з державного або місцевого бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049.

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації, МКМС, Мінсоцполітики, Мінветеранів, громадські організації (за згодою).

Протягом року.

 

 1. Забезпечити можливість проведення електронного конкурсу проектів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. №1049 за допомогою інструментів інформаційно-комунікаційних технологій на єдиному порталі.

Мінветеранів, МКМС, громадські організації (за згодою).

Протягом року.

 

 1. Запровадити онлайн реєстрацію благодійних організацій, онлайн реєстрацію громадських об’єднань без статусу юридичної особи, онлайн реєстрацію змін відомостей про громадські об’єднання за допомогою електронних сервісів Мін’юсту.

Мін’юст, Мінцифри.

Травень.

 

Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації
державної, регіональної політики, вирішенні
питань місцевого значення

 

 1. Подання на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід у Верховній Раді України проекту Закону України Про внесення змін до Закону України
  «Про засади державної регіональної політики».

Мінрегіон.

Грудень.

 

 1. Розробити за участю представників інститутів громадянського суспільства та подати Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про громадський контроль».

Міністерство юстиції,

громадські організації (за згодою).

Листопад.

 

Стимулювання участі інститутів громадянського
суспільства в соціально-економічному розвитку України

 

 1. Організувати та провести тренінги з професіоналізації інститутів громадянського суспільства – надавачів соціальних послуг.

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.

Протягом року.

 

 1. Забезпечити проведення широкої інформаційної кампанії з питань надання соціальних послуг, у тому числі створення за участю представників інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій і поширення через засоби масової інформації соціальної реклами, організацію роботи відповідних телефонних «гарячих ліній».

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом року.

 

 1. Провести за участю інститутів громадянського суспільства публічні громадські обговорення щодо удосконалення механізмів фінансової підтримки соціального підприємництва.

Мінекономіки, Мінфін, Державна податкова служба,

громадські організації (за згодою).

Протягом року.

 

 1. Опрацювати разом з відповідними органами місцевого самоврядування питання запровадження соціального замовлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 324 «Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів».

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом року.

 

 1. Сприяти впровадженню ініціативи «Розумна взаємодія» (у разі їх звернення) спрямованої на налагодження ефективної міжсекторальної співпраці з громадянами.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
громадські організації (за згодою).

Протягом року.

 

Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці

 

 1. Сприяти включенню до освітніх програм загальноосвітніх закладів та закладів вищої освіти проведення курсів на теми щодо  розвитку громадянського суспільства.

МОН, МКМС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом року.

 

 1. Розробити із залученням інститутів громадянського суспільства та подати Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо включення інститутів громадянського суспільства у перелік суб’єктів, що мають право доступу до безоплатної правової допомоги з питань створення організацій громадянського суспільства.

Міністерство юстиції України,

громадські організації (за згодою).

Листопад.

 

 1. Сприяти благодійним організаціям у проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення, сприяти в розміщенні соціальної реклами у публічних місцях та громадському транспорті із запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв.

Обласні та Київська міська держадміністрації,
громадські організації (за згодою).

Протягом року.

 1. Налагодження співпраці між поліцейськими та представниками благодійних організацій і громадських об’єднань з метою запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв на приватні картки з мережі інтернет.

Національна поліція, громадські організації (за згодою).

Протягом року.

 

 1. Проведення навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування за онлайн-курсом «Розумна взаємодія», спрямованим на налагодження ефективної міжсекторальної співпраці з громадянами.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські держадміністрації,

громадські організації (за згодою).

Протягом року.

 1. Розробити та оприлюднити щорічну доповідь про стан розвитку громадянського суспільства в Україні.

Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою).

Протягом року.

 

 1. Законодавче врегулювання питання обов’язковості прийняття сільськими, селищними, міськими радами статутів територіальних громад та запровадження дієвих форм участі жителів в управлінні місцевими справами.

Мінрегіон

Вересень

Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення

Повернутися вгору