Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати за житлово-комунальні послуги»

03.02.2020

ПРОЕКТ

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати за житлово-комунальні послуги»

 

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

  1. У Законі України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 151):

1) назву Закону викласти у такій редакції: «Про реструктуризацію заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги»;

2) у статті 1:

частину першу викласти у такій редакції:

«Стаття 1. Заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги фізичних осіб, які є власниками (співвласниками) нерухомого майна, або за згодою власників інші особи, які користується об’єктом нерухомого майна і отримують житлово-комунальні послуги для власних потреб та з якими або від імені яких укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги або споживачів багатоквартирних будинків, які сплачують уповноваженій особі, яка від їхнього імені та за їхній рахунок уклала колективний договір про надання комунальної послуги  (далі-споживачів), що склалася перед управителем, виконавцями житлово-комунальних послуг (далі – управитель, виконавці) станом на 1 травня 2020 року у розмірі, що перевищує 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перед відповідним управителем, виконавцем підлягає обов’язковій реструктуризації шляхом розстрочення їх сплати строком до 60 місяців залежно від суми боргу та рівня доходів громадян на дату реструктуризації.»;

у частині другій:

слова «підприємствами – надавачами» замінити словами «управителем, виконавцями»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Споживач має право на дострокове погашення заборгованості за договором про реструктуризацію заборгованості.»;

3) у статті 4:

частину першу викласти у такій редакції:

«Заборгованість споживачів, які протягом одного місяця, з моменту перевищення загальної суми заборгованості у 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перед відповідним управителем, виконавцем не уклали договір про реструктуризацію заборгованості та не сплачують поточних платежів, стягується управителем, виконавцями за рішенням суду.»;

доповнити частину першу новим абзацом такого змісту:

«Управитель, виконавці звертаються до суду з вимогою щодо виконання споживачами солідарного обов’язку з оплати житлово-комунальних послуг.»;

4) у тексті Закону слово «громадяни» в усіх відмінках замінити відповідно словом «споживачі»;

  1. Частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) доповнити новим пунктом такого змісту:

«24) позивачі – у справах про стягнення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги.».

  1. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами):

1) частину четверту статті 11 після слів «зі сплати аліментів» доповнити словами та знаком «, заборгованості фізичних осіб з оплати за житлово-комунальні послуги»;

2) абзац другий частини другої статті 70 після слів та знаку «стягнення аліментів,» доповнити словами та знаком «заборгованості фізичних осіб з оплати за житлово-комунальні послуг, »;

3) у статті 71:

назву доповнити словами «та заборгованості фізичних осіб з оплати за житлово-комунальні послуги»;

у частині першій:після слів «стягнення аліментів» доповнити словами та знаком «, заборгованості фізичних осіб з оплати за житлово-комунальні послуги»;

доповнити абзацом третім такого змісту:

«Виконавець стягує з боржника заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуг, у розмірі, визначеному виконавчим документом.»;

у частині другій:

речення перше після слів та знака «платежів за три місяці,» доповнити словами та знаком «заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, »;

речення друге після слів «платежів за три місяці» доповнити словами та знаком «із сплати аліментів та 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із сплати заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги ».

частину четверту після слів «заборгованості із сплати аліментів» доповнити словами та знаком «, заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги»;

у частині шостій:

абзац перший після слів «стягнення аліментів» доповнити словами та знаком «, заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги»;абзац другий після слів «стягнути аліменти» доповнити словами та знаком «, заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги», після слів «із сплати аліментів» доповнити словами та знаком « , заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги».

частину сьому викласти у такій редакції:

«7. Після закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів, заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги, за відсутності заборгованості із сплати аліментів, заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги підприємство, установа, організація, фізична особа – підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, повертають виконавцю постанову про стягнення аліментів, заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги з відміткою про перерахування в повному обсязі стягувачу присуджених йому сум аліментів, заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги. Якщо відраховані з боржника суми аліментів, заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги не були перераховані стягувачу, виконавець письмово повідомляє стягувачу про розмір заборгованості, що утворилася, та роз’яснює йому права на звернення з позовом до підприємства, установи, організації, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію чи інші доходи, якщо така заборгованість утворилася з їхньої вини.»;

частину восьму після слів «оплати аліментів» доповнити словами та знаком «, заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги»;абзац перший частини дев’ятої після слів і знака «оплати аліментів, » доповнити словами і знаком «оплати за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,»;пункти 1-4 частини дев’ятої після слів «сплати аліментів» доповнити словами і знаком «, оплати за житлово-комунальні послуги»;пункт четвертий частини десятої після слів «заборгованості за аліментами» доповнити словами і знаком «, оплати за житлово-комунальні послуги»;абзац перший частини тринадцятої після слів «заборгованості зі сплати аліментів» доповнити словами і знаком «, оплати за житлово-комунальні послуги»; абзац перший -третій частини чотирнадцятої після слів та знака «наявності заборгованості зі сплати аліментів,» доповнити словами «оплати за житлово-комунальні послуги», після слів «суми заборгованості зі сплати аліментів» доповнити словами і знаком «, оплати за житлово-комунальні послуги».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  2. Закон України «Про реструктуризацію заборгованості за надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і комунальні послуги, що утворилася станом на 1 грудня 2006 року» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 11, ст. 92 із наступними змінами) втрачає чинність з дня набрання чинності цим Законом.
  3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити широке інформування населення про механізм реструктуризації заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг та про своєчасну сплату поточних платежів  за житлово-комунальні послуги.

              Голова
Верховної Ради України

Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення

Повернутися вгору