Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»»

10.03.2021

                ПРОЄКТ

Закон України

«Про внесення змін до Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»»

 

Верховна Рада України постановляє:

 

Внести до Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 88; 2011 р., № 34, ст. 343; 2013 р., № 48, ст. 682; 2018 р., № 46, ст. 371; 2019 р., № 46, ст. 299) зміни, виклавши його в такій редакції:

 

«ЗАКОН УКРАЇНИ

Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду

 

Цей Закон  визначає   правові,   економічні,   соціальні та організаційні    засади проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів)  застарілого житлового фонду.

 

 Основною метою  реалізації заходів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду – є поліпшення основних техніко-економічних показників багатоквартирних будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури шляхом їх реконструкції та нового будівництва, якщо таке передбачено містобудівною документацією, створення безбар’єрного середовища.

 

Стаття 1. Сфера дії Закону

 

 1. Цей Закон регулює відносини, пов’язані з реалізацією проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

 

 1. Дія цього Закону не поширюється на пам’ятки культурної спадщини; індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них.

 

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 2. Визначення термінів

 

 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

 

1) власник об’єкта нерухомого майна – фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження житловим приміщенням (далі – квартира) та/або нежитловим приміщенням, розташованим в багатоквартирному будинку, зареєстроване у встановленому законом порядку;

 

2) застарілий житловий фонд – сукупність багатоквартирних будинків усіх форм власності, що за своїм технічним станом не відповідають сучасним вимогам до будівель і споруд, визначеним нормативними документами і нормативно-правовими актами, та втрата ними первісних техніко-експлуатаційних показників (міцності, стійкості, надійності тощо) складає понад 40%;

 

3) проект реконструкції кварталів (мікрорайонів) – сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, необхідних для організації та управління роботами з реалізації проекту комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), які здійснюються за договором про виконання проекту комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону),  типова  форма  якого  затверджується Кабінетом Міністрів України;

 

4) інвестор-забудовник – суб’єкт господарювання, який реалізує заходи з комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;

 

5) інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

 

6) комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду (далі – комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів)) – реконструкція багатоквартирних будинків, об’єктів  інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури, розташованих в межах кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду;

 

7) маневрений житловий фонд – сформований відповідно до умов інвестиційного проекту житловий фонд, призначений для тимчасового проживання на час проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

 

8) мікрорайон – елемент соціально–планувальної структури території населеного пункту, який містить житлову забудову, повний комплекс об’єктів повсякденного обслуговування, зелені насадження, об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури і обмежений червоними лініями вулиць;

 

9) модернізація багатоквартирних будинків кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду – поетапна перебудова будинків без відселення та компенсацій, спрямована на підвищення рівня комфорту і умов проживання та експлуатації житлового фонду, яка здійснюється без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані з метою відновлення технічного стану будівлі, її окремих конструктивних елементів, продовження строку експлуатації будинку;

 

10) модернізація типових будівель –  процес часткової або повної заміни конструктивних елементів та інженерних комунікацій в житлових будинках масових серій, спрямований на підвищення ефективності їх використання;

 

11) наймач об’єкта нерухомого майна – фізична та/або юридична особа, якій належить право користування об’єктом нерухомого майна за призначенням за договором найму (оренди);

 

12) непридатна для експлуатації будівля/споруда – будівля/споруда або аварійна/-й- багатоквартирний будинок, об’єкт інженерно-транспортної або соціальної інфраструктури, під час обстеження якого виявлено невідповідність основним вимогам до будівель і споруд, визначених нормативними документами і нормативно-правовими актами, та будівельні конструкції, інженерні мережі і системи якого мають дефекти та пошкодження, що можуть призвести до різкого зниження несучої здатності та/або руйнації окремих конструкцій, втрати стійкості об’єкта, невідповідність санітарно-гігієнічним вимогам, а також негативно вплинути на роботу устаткування, які відповідно до законодавства визнані аварійними або ветхими;

 

13) об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури – комплекс інженерно-транспортних споруд і мереж (водопровідної, теплової, дощової каналізацій, водовідведення), дренажі, водостоки, щогли і опори мережі зовнішнього освітлення, тротуари, мостові переходи, підземні тунелі тощо);

 

14) об’єкт нерухомого майна – квартира або нежитлове приміщення, які знаходяться в багатоквартирному будинку розташованому в межах кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду;

 

15) об’єкти реконструкції в кварталі (мікрорайоні) застарілого житлового фонду (далі – об’єкти реконструкції) – багатоквартирні будинки, об’єкти інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, розташовані в межах кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду;

 

16) об’єкти соціальної інфраструктури – заклади, установи та підприємства обслуговування та надання послуг, які забезпечують потреби населення у сфері охорони здоров’я, соціального захисту населення, виховання й освіти, культури, фізичної культури та спорту, тимчасового проживання, торгівлі, побутового, житлово-комунального обслуговування;

 

17) програма комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) – програма спрямована на розв’язання проблем, пов’язаних із реконструкцією кварталів (мікрорайоні);

 

18) реконструкція багатоквартирного житлового будинку – перебудова житлового будинку з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості житлових квартир, загальної і житлової площі тощо у зв’язку зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників;

 

19) рівноцінний об’єкт нерухомого майна – об’єкт нерухомого майна, що надається на заміну квартири та/або нежитлового приміщення;

 

20) соціальна інфраструктура – комплекс закладів, установ та підприємств обслуговування, які забезпечують потреби населення у сфері охорони здоров’я, соціального захисту населення, виховання й освіти, культури, фізичної культури та спорту, торгівлі, тимчасового проживання, побутового, житлово-комунального обслуговування, тощо;

 

21) стартові житлові будинки – багатоквартирні будинки, побудовані в першочерговому порядку під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) для забезпечення рівноцінними об’єктами нерухомого майна власників об’єктів нерухомого майна, що розташовані в межах території комплексної реконструкції;

 

22) суспільна потреба  – обумовлена інтересами територіальної громади потреба у забезпеченні громадян  житлом  та  об’єктами  соціальної інфраструктури.

 

 1. Термін «прибудинкова територія» вживається у значенні наведеному у Законі України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському, Цивільному кодексах України та інших нормативно-правових актах.

 

Стаття 3. Законодавство у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів)

 

 1. Відносини у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури регулюються Конституцією України, Цивільним, Господарським, Земельним кодексами України, Житловим кодексом Української РСР, законами України «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», «Про оренду землі», «Про інвестиційну діяльність», «Про енергозбереження», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

 

Стаття 4. Державна політика у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів)

 

 1. Державна політика у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) полягає у забезпеченні реалізації громадських і приватних інтересів та спрямована на покращення технічного стану та якості житлового фонду, створення необхідної кількості об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, виконання благоустрою та озеленення території, створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

 

 1. Державна політика у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) реалізується шляхом:

планування комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) відповідно до генерального плану населеного пункту, детальних планів території, проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), проектної документації на будівництво окремих об’єктів у цих кварталах (мікрорайонах);

інформування в режимі реального часу власників та наймачів об’єктів нерухомого майна про поточний стан комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) протягом усього часу такої реконструкції: про прийняття органами місцевого самоврядування рішення про реконструкцію; розроблення, затвердження містобудівної документації відповідного рівня та проектної документації; про реконструкцію, модернізацію, знесення існуючих об’єктів нерухомого майна; про оформлення речових прав у нових об’єктах нерухомого майна;

взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування та реалізації проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

співфінансування заходів з комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) за рахунок місцевого, державного бюджетів, коштів інвесторів-забудовників та інших коштів не заборонених законом для здійснення інженерної підготовки, спорудження об’єктів соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, проведення благоустрою та озеленення прилеглих прибудинкових територій, створення безбар’єрного середовища;

визначення на конкурсних засадах інвестора-забудовника комплексної реконструкції кварталу (мікрорайонів);

гарантій та захисту права власності та користування на об’єкти нерухомого майна, розташовані в межах кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду або гарантування компенсації власникам об’єктів нерухомого майна, розташованого в багатоквартирних будинках, а також в межах кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду;

раціонального використання територій у відповідності з встановленими нормами, стандартами і правилами;

координації дій органів місцевого самоврядування з реалізації інвестиційного проекту;

забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо створення умов безбар’єрного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

 

Розділ II

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ, ОБОВ’ЯЗКИ ІНВЕСТОРІВ-ЗАБУДОВНИКІВ

 

Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політик у сфері містобудування, будівництва та архітектури

 

 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, будівництва та архітектури:

забезпечує формування державної політики у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

здійснює методичне забезпечення діяльності у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), зокрема, шляхом розроблення методичних рекомендацій з проектування, техніко-економічної та соціальної оцінки ефективності, для різних способів здійснення робіт з реконструкції і модернізації житлових будинків і сформованої з них забудови в різних умовах будівництва та/або типових інженерних будівель (споруд);

розробляє та затверджує будівельні норми у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

затверджує порядок віднесення багатоквартирних будинків до застарілого житлового фонду;

інші повноваження передбачені законами України.

 

Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської місцевих державних адміністрацій

 

 1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська місцеві державні адміністрації, відповідно до своєї компетенції:

ініціюють розроблення державних цільових програм, розробляють і проводять громадське обговорення концепції програми та здійснюють загальне керівництво і контроль за розробленням державної цільової програми та виконанням її заходів і завдань;

забезпечують виконання регіональних програм з комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

інформують населення про проведення заходів щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

здійснюють контроль за виконанням місцевих програм комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), в тому числі за додержанням законодавства України під час проведення конкурсів із залучення інвесторів-забудовників для виконання зазначених програм;

готують проекти рішення про передачу у власність або постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, та прибудинкову територію.

 

 1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, місцеві державні адміністрації, у межах своєї компетенції здійснюють повноваження делеговані законами України та вирішують інші питання пов’язані з комплексною реконструкцією кварталів (мікрорайонів) відповідно до законодавства.

 

Стаття 7. Повноваження сільськи, селищних, міських рад та їх виконавчих органів

 

 1. Сільські, селищні, міські ради:

1) приймають рішення про:

проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду;

надання в оренду земельної ділянки інвестору-забудовнику на строк реалізації проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

апробацію нових кредитно-фінансових механізмів для здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), формування джерел фінансування;

2) затверджують:

місцеві програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

пропозиції виконавчих органів до проектів відповідних місцевих бюджетів на наступний або поточний рік щодо фінансування комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

проекти комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

порядок і терміни переселення мешканців у зв’язку із здійсненням заходів реконструкції кварталу (мікрорайону);

3) визначають порядок інвестування об’єктів, у межах кварталів (мікрорайонів), що підлягають реконструкції;

4) інформують населення про передбачені містобудівною документацією на місцевому рівні перспективи забудови та про виконання місцевих програм з комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

5) визначають на конкурсних засадах інвестора-забудовника та укладають з ним договір про виконання проекту комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону);

6) сприяють та приймають участь у реалізації Програм комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) за рахунок усіх джерел фінансування;

7) погоджують завдання на проектування комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону), підготовлене інвесторами-забудовниками;

8) вирішують відповідно до законів України інші питання, пов’язані з комплексною реконструкцією кварталів (мікрорайонів).

 

 1. Виконавчі органи сільських селищних, міських рад:

1) розробляють та подають на затвердження відповідної сільської, селищної, міської ради:

місцеві програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів на наступний або поточний рік щодо фінансування комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

порядок віднесення багатоквартирних будинків  до застарілого житлового фонду;

 

2) виконують функції замовника комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

 

3) забезпечують проведення інженерних вишукувань на ділянці будівництва, які включають роботи з обстеження ділянки для будівництва стартового житлового будинку або іншої ділянки першої черги реконструкції території, ділянок і будівель, розташованих поруч з ділянкою будівництва, підземних і надземних комунікацій та споруд інженерного забезпечення існуючих будинків, топографо-геодезичного знімання, інженерно-геологічні вишукування;

 

4) спільно з інвестором-забудовником погоджують граничні строки вирішення, пов’язаних з реалізацією проекту комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону), майнових питань з власниками об’єктів нерухомого майна, розташованими в багатоквартирних будинках та власниками земельних ділянок, розташованих у межах кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду;

 

5) забезпечують реєстрацію обтяжень речових прав на об’єкти нерухомого майна, віднесеного до застарілого житлового фонду в межах території кварталу (мікрорайону), що підлягає комплексній реконструкції на підставі рішень органів місцевого самоврядування;

 

6) сприяють досудовому вирішенню спірних питань, пов’язаних із наданням власникам об’єктів нерухомого майна рівноцінних об’єктів або грошової компенсації;

 

7) готують рішення про передачу у власність або постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку або об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, та прибудинкову територію;

 

 8) виступають позивачами у судових спорах, які стосуються обов’язкового вивільнення об’єктів нерухомого майна. 

 

Стаття 8. Обов’язки інвестора-забудовника

 

 1. Комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) здійснюється одним та/або кількома інвесторами-забудовниками.

 

 1. Інвестор-забудовник:

1) забезпечує:

отримання вихідних даних;

розроблення проекту комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів),

розроблення проектів окремих будівель і споруд;

проведення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів нерухомого майна;

отримання відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» дозволу на виконання будівельних робіт щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля»;

подання відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

прийняття відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

 

2) виконання попередньо погоджених вимог та умов договору про виконання проекту комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону), в тому числі умов та строків припинення  права власності на об’єкти нерухомого майна; 

 

3) надання органу місцевого самоврядування у випадках та на умовах, визначених договором про виконання проекту комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону), частини квартир, які призначені для переселення власників та наймачів квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, який підлягає знесенню;

 

4) здійснення власними  силами  та  за  рахунок  власних  коштів заходів з утилізації відходів,  що утворюються  під  час  знесення будинків або сприяє вивезенню для повторного використання будівельних матеріалів і конструкцій заінтересованими  у  цьому  фізичними та/або юридичними особами, які  набули право на здійснення такого виду діяльності  в  установленому законом   порядку, з подальшим благоустроєм території;

 

5) документальне підтвердження обсягів власних та/або залучених інвестицій відповідно  до  показників  вартості  одного   гектара   території забудови.
        

 1. Інші повноваження інвестора-забудовника визначаються договором про виконання проекту комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону).

 

Розділ IIІ

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ КВАРТАЛІВ (МІКРОРАЙОНІВ)

 

Стаття 9. Порядок планування робіт із комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів)

 

 1. Квартали (мікрорайони), які відповідно до цього Закону підлягають комплексній реконструкції, визначаються на підставі генеральних планів та детальних планів територій населених пунктів, з урахуванням технічного стану наявного житлового фонду, визначеного за результатами технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, проведеної відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», та енергетичного аудиту, проведеного відповідно до Закону України «Про енергозбереження».

 

 1. Органи місцевого самоврядування приймають рішення про віднесення багатоквартирних будинків до застарілого житлового фонду, яке оприлюднюється в засобах масової інформації і в письмовій формі доводиться до кожного власника/наймача об’єкта нерухомого майна, розміщеного в межах кварталу (мікрорайону)застарілого житлового фонду.

У разі неможливості доведення інформації про реконструкцію кварталу (мікрорайону) до власника/наймача об’єкта нерухомого майна в письмовій формі (місце перебування власника/наймача об’єкта нерухомого майна невідоме, що підтверджується документально, тощо) інформація про реконструкцію кварталу (мікрорайону) в письмовій формі доводиться до відома близьких осіб та членів сім’ї власника/наймача об’єкта нерухомого майна.

 

 1. Підготовчі роботи та реконструкція цілісних майнових комплексів на території кварталів (мікрорайонів), що підлягають комплексній реконструкції, проводяться за рахунок юридичних осіб, які є власниками цих майнових комплексів, відповідно до затверджених програм комплексної реконструкції.

 

 1. Під час проведення підготовчих робіт розробляється прогнозний розрахунок економічних наслідків реконструкції, техніко-економічний розрахунок винесення підприємств, визначаються майданчики для розміщення зазначених підприємств відповідно до затвердженої містобудівної документації на місцевому рівні, плануються заходи, пов’язані з поліпшенням стану навколишнього природного середовища, визначається розмір витрат, пов’язаних із відшкодуванням збитків, та джерела їх покриття.

 

Стаття 10. Порядок здійснення заходів із комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів)

 

 1. Рішення про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) приймається сільською, селищною, міською радою шляхом затвердження проекту комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), яким визначаються:

квартали (мікрорайони), в межах яких повинна здійснюватися реконструкція житлового фонду, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

площа території, в межах якої має здійснюватися реконструкція застарілого житлового фонду;

обсяг та технічний стан застарілого житлового фонду, який підлягає реконструкції шляхом знесення з подальшим новим будівництвом будинку/споруди того ж самого призначення;

обсяг та технічний стан нежитлового фонду, який розміщений в кварталах (мікрорайонах);

планувальна структура кварталу (мікрорайону);

обсяги та вартість робіт із зведення багатоквартирних будинків і об’єктів соціального обслуговування та інженерно-транспортної інфраструктури;

обсяг квартир та нежитлових приміщень, що вилучається з подальшим наданням рівноцінних квартир та нежитлових приміщень або грошової компенсації;

обсяг квартир та нежитлових приміщень, що можуть бути створені для їх комерційної реалізації;

проектна щільність забудови, черговість та пускові комплекси, умови щодо стартових будинків або необхідного маневреного фонду;

орієнтовна вартість реалізації проекту;

черговість реконструкції багатоквартирних будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в межах кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

 

 1. Комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) здійснюється з метою поліпшення основних техніко-економічних показників об’єктів реконструкції, так і кварталу (мікрорайону) в цілому, шляхом реалізації проекту комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону), в якому обов’язково передбачаються заходи, спрямовані на поліпшення санітарного та екологічного стану відповідної території населеного пункту, а також фінансове забезпечення винесення виробничих об’єктів – джерел забруднення навколишнього природного середовища за межі території зони житлової забудови населеного пункту.

 

 1. Прийняття рішення про реконструкцію багатоквартирного будинку в межах кварталу (мікрорайону) приймається у порядку визначеному статтею 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

 

 1. Якщо під час зборів співвласників для прийняття рішення не набрано встановленої частиною третьою цієї статті кількості голосів «за» рішення вважається неприйнятим.

Такий багатоквартирний будинок виключається із проекту комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону).

Рішення про виключення багатоквартирного будинку з проекту комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону) доводиться до відома власника (наймача) об’єкта нерухомого майна шляхом надсилання йому рекомендованим листом письмового повідомлення.

Виключення багатоквартирного будинку з проекту комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону) не впливає на проведення заходів з реконструкції об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

 

 1. Розгляд питання про відчуження земельних ділянок розташованих у межах кварталу (мікрорайону), який підпадає під програму реконструкції, припиняється у разі незгоди більше 25% власників таких земельних ділянок, про що власник земельної ділянки повідомляється шляхом надсилання письмового повідомлення.

 

 1. З дати доведення до власників та/або наймачів об’єктів нерухомого майна інформації про прийняття рішення щодо віднесення багатоквартирного будинку до застарілого житлового фонду власник квартири та/або нежитлового приміщення зобов’язаний повідомити особу, з якою укладено Договір про надання квартири у маневреному житловому фонді для тимчасового проживання на час проведення будівельних робіт, про вчинення будь-яких дій, спрямованих на зміну прав та обов’язків власника об’єкта нерухомого майна.

 

 1. Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної потреби у випадку відсутності згоди власників здійснюється у судовому порядку.

 

Стаття 11. Способи реалізації заходів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів)

 

 1. Заходами комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) є:

 Реконструкція, у тому числі модернізація, багатоквартирного будинку в межах кварталу (мікрорайону);

 знесення багатоквартирних будинків в межах кварталу (мікрорайону) з подальшим новим будівництвом об’єкта;

 реконструкція об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, розташованих у межах кварталу (мікрорайону).

 

 1. Спосіб реалізації заходів комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону) обирається на підставі програм реконструкції та матеріалів затверджених проектів комплексної реконструкції, які розробляються з урахуванням результатів технічного обстеження будівель і споруд, їх енергетичного аудиту та техніко-економічних розрахунків.

 

 1. Території, що підлягають комплексній реконструкції, попередні обсяги реконструкції, черговість реалізації заходів визначаються на стадії розроблення детального плану території.

 

 1. Проведення реконструкції об’єктів реконструкції здійснюється за проектом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) без призупинення експлуатації об’єкта.

 

 1. Перелік будівельних робіт, що можуть виконуватися без призупинення експлуатації об’єкта нерухомого майна, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, будівництва та архітектури.

 

Стаття 12. Реконструкція багатоквартирних будинків в межах кварталу (мікрорайону)

 

 1. Реконструкція багатоквартирного будинку в межах кварталу (мікрорайону) проводиться двома способами: з обов’язковим відселенням власників та наймачів квартир та/або нежитлових приміщень або без відселення.

 

 1. Реконструкція багатоквартирного будинку у межах кварталу (мікрорайону) може здійснюватися шляхом прийняття рішення про його модернізацію, яка передбачає:

ліквідацію наслідків фізичного зносу цих будівель з оновленням внутрішнього та зовнішнього опорядження, ремонту приміщень спільного користування будинків;

оптимізацію планувальних рішень будинку, заміну інженерного обладнання або його оновлення;

установку енергоефективних вікон і дверей, утеплення фасаду, обладнання багатоквартирних будинків засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії;

пристосування для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

 

 1. Якщо умовою реалізації заходів комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону) є обов’язкове відселення, то у разі відмови власника або наймача квартири та/або нежитлового приміщення від відселення, примусове відселення здійснюється після набрання законної сили рішенням суду.

Відселення з багатоквартирного будинку, визнаного в установленому законодавством порядку непридатним для проживання, здійснюється в примусовому порядку (без згоди власників/наймачів квартир та/або нежитлових приміщень) за рішенням суду. Власники та наймачі квартир та/або нежитлових приміщень повідомляються про відселення в маневрений фонд або у стартовий будинок на вибір власника/наймача квартири та/або нежитлового приміщення не пізніше ніж за два місяці до початку здійснення заходів з реконструкції кварталу (мікрорайону), що засвідчується відповідним договором.

 

 1. У разі, коли реконструкція багатоквартирного будинку обумовлює призупинення його експлуатації на час проведення будівельних робіт, у ході яких відбувається повна або часткова заміна конструктивних та огороджувальних елементів та/або систем інженерного обладнання, такій реконструкції має передувати надання власникам та наймачам квартир, розташованих у таких об’єктах, рівноцінних квартир в маневреному житловому фонді у тимчасове користування на весь час проведення реконструкції на підставі договору найму жилого приміщення. Власникам та наймачам нежитлових приміщень, розташованих у таких об’єктах, на весь час проведення реконструкції надаються нежитлові приміщення у тимчасове користування на підставі договору оренди нежитлового приміщення.

 

 1. Договір найму жилого приміщення та договір оренди нежитлового приміщення укладаються відповідно між особою, зазначеною у частині другій цієї статті, інвестором-забудовником та органом місцевого самоврядування згідно з Типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, й підлягає нотаріальному посвідченню.

 

 1. Істотними умовами договорів найму житлового приміщення та оренди нежитлового приміщення є:

характеристики об’єкта нерухомого майна, що надається в користування та його адреса;

строк користування, порядок його продовження;

розмір та перелік житлово-комунальних послуг, строк та порядок їх оплати;

строк вивільнення об’єкта нерухомого майна – квартир та/або нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку, що підлягає обов’язковому вивільненню;

порядок компенсації документально підтверджених витрат на транспортні, вантажні та інші послуги, пов’язані з відселенням, із зазначенням суб’єкта, який оплачуватиме такі витрати.

 

 1. У разі, якщо власник квартири та/або нежитлового приміщення, розташованого в багатоквартирному будинку, який підлягає обов’язковому вивільненню на час реконструкції, відмовляється від укладення договору про надання рівноцінного об’єкта нерухомого майна (квартири та/або нежитлового приміщення), йому може бути надана грошова компенсація за об’єкт нерухомого майна в порядку та на умовах, визначених законодавством та умовами договору.

 

 1. У разі прийняття рішення про проведення реконструкції багатоквартирного будинку без відселення власників квартир та/або нежитлових приміщень, за бажанням власника квартири, розташованої у багатоквартирному будинку, йому надається рівноцінна квартира у маневреному житловому фонді для тимчасового проживання на час проведення будівельних робіт у відповідному будинку. Договір найму жилого приміщення укладається на час проведення будівельних робіт між власником квартири, інвестором-забудовником та власником маневреного житлового фонду.

 

 1. Власник та/або наймач, який отримали в тимчасове користування квартиру та/або нежитлове приміщення, здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги (послуги з постання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами) щомісяця, та повідомляє надавача житлово-комунальних послуг про зміну умов договору про надання житлово-комунальних послуг у строк, що не перевищує 15 календарних днів, з дати укладення договору про тимчасове користування квартирою та/або нежитловим приміщенням. Зміна договір про надання житлово-комунальних послуг здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

 

 1. Проектом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) без призупинення експлуатації об’єкта реконструкції передбачається, зокрема:

відновлення властивостей будівель і їх окремих частин до рівня, визначеного чинними нормативними документами;

оптимізація планувальних рішень багатоквартирного будинку із заміною інженерного обладнання об’єкта або його істотного оновлення;

ремонт та/або заміна окремих конструкцій або їх елементів (зміцнення фундаменту, ремонт або заміна даху, зовнішніх комунікацій (інженерних  мереж));

визначення максимальної площі надбудови, розмір якої обмежується несучою здатністю конструктивних елементів будівлі, визначеною за результатами технічного обстеження;

здійснення заходів  із забезпечення економічно доцільного  рівня енергетичної ефективності будівель відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»;

пристосування будівель та споруд  для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

черговість знесення багатоквартирних будинків непридатних для проживання та нове будівництво багатоквартирних будинків замість знесених.

 

Перелік будівельних робіт, що можуть виконуватися без призупинення експлуатації об’єкта нерухомого майна, затверджується центральним органом виконавчої влади,  що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

 

Стаття 14. Знесення багатоквартирних будинків у межах кварталу (мікрорайону) з подальшим новим будівництвом

 

 1. Знесення багатоквартирних будинків, що експлуатуються, із подальшим будівництвом нових допускається виключно у тому випадку, коли застосування інших способів реконструкції, що передбачені цим Законом, є неможливим.

 

 1. Знесенню багатоквартирних будинків передує надання власникам квартир та/або нежитлових приміщень, розташованих у такому будинку, інших рівноцінних квартир та/або нежитлових приміщень розташованих у стартовому житловому будинку або у маневреному фонді, або компенсації їх вартості у випадках, передбачених цим Законом.

 

 1. Надання жилого приміщення в іншому багатоквартирному будинку, у разі отримання інвестором – забудовником згоди на відселення, здійснюється згідно норм діючого законодавства України.

 

 1. Знесення багатоквартирних будинків в межах кварталу (мікрорайону) з подальшим новим будівництвом здійснюється згідно з черговістю, що визначена проектом комплексної реконструкції.

 

 1. У разі знесення багатоквартирних будинків з подальшим новим будівництвом допускається підвищення поверховості нової забудови в межах, визначених детальним планом територій.

 

 1. Стартові багатоквартирні будинки мають будуватися в межах кварталу (мікрорайону), що підлягає комплексній реконструкції, а в разі неможливості, за згодою більшості власників об’єктів нерухомого майна, в суміжних кварталах (мікрорайонах) відповідного населеного пункту.

 

 1. Земельні ділянки для будівництва стартових багатоквартирних будинків надаються в оренду інвестору-забудовнику на період будівництва в порядку, визначеному земельним законодавством на підставі рішень органів місцевого самоврядування.

 

Стаття 15. Особливості договірних відносин

 

 1. Договір про комплексну реконструкцію кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду укладається органом місцевого самоврядування, який прийняв рішення про комплексну реконструкцію кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду, з переможцем відкритого конкурсу на право надання послуг та виконання робіт із комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів).

 

 1. Істотними умовами договору зазначеного в частині першій цієї статті є, зокрема:

 

1) розмежування зобов’язань сторін стосовно здійснення заходів, необхідних для реалізації комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), формування земельних ділянок, встановлення земельних сервітутів, забезпечення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки та/або розміщені на них об’єкти нерухомого майна;

 

2) зобов’язання інвестора-забудовника, підготувати і надати органу місцевого самоврядування містобудівну документацію на місцевому рівні у відповідності із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

 

3) зобов’язання органу місцевого самоврядування затвердити містобудівну документацію на місцевому рівні на територію, що передбачена для комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону), і визначити максимальний строк виконання цього зобов’язання;

 

4) зобов’язання інвестора-забудовника здійснити нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів будівництва на території, що передбачена для комплексної реконструкції, у відповідності із затвердженою  містобудівною документацією на місцевому рівні та визначити етапи і максимальні строки здійснення нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів будівництва;

 

5) зобов’язання органу місцевого самоврядування забезпечити реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури або зобов’язання особи, що уклала договір про виконання проекту комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону), здійснити нове будівництво таких об’єктів за рахунок власних коштів і визначити етапи та максимальні строки здійснення нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту вказаних об’єктів;

 

6) зобов’язання інвестора-забудовника, забезпечити розміщення за рахунок власних коштів відповідно до випереджаючих графіків проектування, нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів соціальної та/або інженерно-транспортної інфраструктури;

 

7) зобов’язання органу місцевого самоврядування надати особі, яка уклала договір, земельну ділянку (ділянки) комунальної власності, у порядку визначеному земельним законодавством, і які не обтяжені правами третіх осіб з метою нового будівництва об’єктів соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури та визначення максимальних строків виконання цього зобов’язання;

 

8) зобов’язання інвестора-забудовника та/або органу місцевого самоврядування забезпечити створення необхідного маневреного житлового фонду до початку реалізації проекту реконструкції кварталу (мікрорайонів);

 

9) строки та етапи реалізації заходів з комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) з урахуванням граничних строків завершення спорудження об’єктів будівництва;

 

10) джерела фінансування заходів з реконструкції кварталу (мікрорайону);

 

11) страхування ризиків, пов’язаних із виконанням будівельних робіт, із обов’язковим зазначенням  обсягу і строків такого страхування;

 

12) організація заходів із вивезення та утилізації відходів, що утворюються під час здійснення заходів з реконструкції кварталів (мікрорайонів);

 

13) строк дії договору;

 

14) види пільг (за наявності), які надаються інвестору-забудовнику, у відповідності з чинним законодавством, а також умови їх надання або припинення;

 

15) відповідальність сторін за невиконання зобов’язань, передбачених договором, у тому числі фінансові гарантії завершення будівництва/реконструкції;

 

16) підстави та порядок припинення дії договору.

 

 1. В договорі зазначаються:

відомості про земельні ділянки, в межах кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду (кадастрові номери земельних ділянок, цільове призначення, площа, їх місце розташування), інформація про будівлі (споруди) в межах кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду, в  тому числі які підлягають реконструкції або знесенню;

відомості про правовстановлюючі документи на земельні ділянки і розміщені на них об’єкти нерухомого майна;

інформація про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав, яка міститься в  Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

інформація про територію, в межах якої знаходиться квартал (мікрорайон) застарілого житлового фонду, що підлягає комплексній реконструкції згідно рішення відповідного органу місцевого самоврядування;

загальна вартість робіт із комплексної реконструкції;

зобов’язання інвестора-забудовника безоплатної передачі об’єктів соціальної та інженерно-транспортної  інфраструктури у комунальну власність після прийняття їх в експлуатацію, із зазначенням вичерпного переліку таких об’єктів та умов передачі.

 

 1. Об’єкти нерухомого майна, що залишились після задоволення всіх законних вимог власників щодо надання рівноцінних об’єктів нерухомого майна, переходять у власність інвестора-забудовника на умовах визначених договором.

 

 1. У разі наявності заборони щодо відчуження квартири та/або нежитлового приміщення (майнових прав на зазначені об’єкти), однією із сторін договору, пов’язаного із здійсненням заходів із реконструкції багатоквартирного будинку, є іпотекодержатель або кредитор.

 

Стаття 16. Реалізація проектів (програм) комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів)

 

 1. Реалізація проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) здійснюється за умови укладення попереднього і повного відшкодування власникам квартир та/або нежитлових приміщень вартості втрат шляхом надання за їх згодою інших рівноцінних квартир та/або нежитлових приміщень або грошової компенсації відповідно до договорів, попередньо укладених інвестором-забудовником з кожним власником (наймачем) цих приміщень, крім випадків тимчасового відселення у маневрений житловий фонд на час до надання житла в установленому законом порядку.

 

 1. Власнику квартири та/або нежитлового приміщення, розташованого в багатоквартирному будинку, який підлягає відселенню, за його письмовою заявою надається грошова компенсація ринкової вартості квартири та/або нежитлового приміщення станом на дату укладення договору. Така грошова компенсація не надається у випадку, якщо квартира та/або нежитлове приміщення, яке підлягає вивільненню, є предметом обтяжень або є об’єктом іпотеки.

 

 1. Власнику квартири, що підлягає вивільненню, компенсація її ринкової вартості надається виключно у разі наявності у нього на праві власності іншої квартири або індивідуально (садибного) житлового будинку, що підтверджено документально.

 

 1. Розмір грошової компенсації за квартиру та/або нежитлове приміщення, визначається на підставі оцінки майна, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

 

 1. Згода на відселення власників квартир та/або нежитлових приміщень та наймачів квартир у стартові будинки або маневрений фонд оформляється між інвестором-забудовником та власником квартири та/або нежитлового приміщення в довільній формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Якщо для переселення або тимчасового відселення власників (наймачів) жилих (нежилих) приміщень використовуються будівлі, що належать до державного чи комунального житлового фонду, то укладається тристоронній договір сторонами якого є власники (наймачі) жилих (нежилих) приміщень, органи місцевого самоврядування та інвестори-забудовники.

 

 1. Наймачі квартир державного житлового фонду, розташованих в багатоквартирних будинках, що підлягають реконструкції, які не перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, за їх згодою мають право отримати на умовах компенсації в межах території населеного пункту іншу рівноцінну квартиру, кількість кімнат та площа якої не менше кількості кімнат та площі квартири у багатоквартирному будинку, що підлягає знесенню, не залежно від числа зареєстрованих у ньому осіб.

 

 1. Власникам та/або наймачам квартир, розташованих у багатоквартирному будинку, який підпадає під реконструкцію, які перебувають на день прийняття рішення про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів), на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, надається рівноцінна за площею та кількістю кімнат кватира, незалежно від числа зареєстрованих у ній осіб. У стартовому житловому будинку надається рівноцінна за площею та кількістю кімнат кватира у разі знесення багатоквартирному будинку.

 

 1. Включення багатоквартирного будинку до проекту комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону) із обов’язковим відселенням є підставою для дострокового припинення договорів користування квартирою та/або нежитловим приміщенням, розташованою в такому будинку, без застосування штрафних санкцій, передбачених відповідним договором, до власника таких приміщень. 

 

 1. Примушування власника та/або наймача нової квартири сплачувати вартість надлишкової загальної площі квартири, наданої з перевищенням площ, вказаних у частинах тринадцятій та чотирнадцятій цієї статті, не допускається.

 

 1. Особам з інвалідністю та законним представникам дітей з інвалідністю, якщо такі особи/діти мають порушення опорно-рухового апарату і пересуваються за допомогою крісла колісного, надаються квартири в будинках обладнаних вантажопідйомним ліфтами та пандусами.

Будівництво нового багатоквартирного будинку здійснюватиметься з дотриманням усіх будівельних норм.

 

 1. Якщо власник квартири бажає отримати квартиру більшої площі, йому може бути запропоновано приміщення більшої площі, ніж передбачено цим Законом, з оплатою ним різниці вартості надлишку загальної площі за ринковою вартістю.

 

 1. У разі, коли власник квартири бажає отримати квартиру меншої площі, ніж передбачено цим Законом, йому може бути запропоновано таке приміщення з оплатою інвестором-забудовником різниці у площі за ринковою вартістю.

 

 1. Власник квартири має позачергове право в місячний строк з дня переселення на підключення в установленому законодавством порядку до мережі телефонного зв’язку за рахунок інвестора-забудовника у разі, коли викуплена у нього квартира були обладнані засобами телефонного зв’язку.

 

 1. Власник нежитлового приміщення розташованого в межах кварталу (мікрорайону), який підлягає реконструкції, що підлягає знесенню, має право на грошову компенсацію за його ринковою вартістю. У разі знесення гаража його власник за своєю згодою оформленою у довільній формі має право на грошову компенсації за його ринковою вартістю або на місце на організованій автостоянці чи паркінгу в межах пішохідної доступності до нового місця проживання за рахунок інвестора-забудовника.

 

 1. Особа з інвалідністю із захворюванням опорно-рухового апарату, яка є власником гаража, має право на грошову компенсацію за його ринковою вартістю або на місце за його вибором у наземному чи підземному паркінгу поряд з місцем проживання у маневреному житловому фонді до вселення в нову квартиру.

 

 1. Власники квартир та/або нежитлових приміщень, яким відповідно до цього Закону надаються рівноцінні квартири та/або нежитлові приміщення на праві власності, звільняються від адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

 1. Оплата нотаріальних послуг за посвідчення таких договорів здійснюється інвестором-забудовником або органом місцевого самоврядування.

 

 1. Викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб здійснюється відповідно до вимог та у порядку передбаченому Земельним кодексом України та Законом України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності». Експертна грошова оцінка земельних ділянок здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку земель».

 

 1. Спори що виникають у зв’язку з проведенням заходів з реконструкції кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду вирішуються в судовому порядку.

 

Стаття 17. Визначення ринкової вартості об’єктів нерухомого майна

 

 1. Визначення ринкової вартості об’єктів нерухомого майна здійснюється суб’єктами оціночної діяльності, відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», які визначаються органом місцевого самоврядування. Вартість надання послуг з такої оцінки, рецензування або проведення державної експертизи звітів з експертної грошової оцінки сплачується за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

 1. У разі, якщо власник об’єкта нерухомого майна не погоджується з результатами оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності, визначеним органом місцевого самоврядування, він може залучити іншого суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна чи проведення рецензування звіту з оцінки такого майна. У цьому разі витрати на виконання таких послуг несе власник об’єкта нерухомого майна.

 

 1. Спори, пов’язані з оцінкою майна, вирішуються в судовому порядку.

 

Розділ IV
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ КВАРТАЛІВ (МІКРОРАЙОНІВ)

 

Стаття 18. Джерела фінансування комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів)

 

 1. Джерелами фінансування заходів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) є:

кошти інвесторів-забудовників, які беруть участь у реалізації проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

кошти державного та/або місцевих бюджетів;

кошти підприємств, установ, організацій, у власності, сфері управління або господарському віданні яких знаходяться/перебувають об’єкти нерухомого майна, будівлі та споруди в межах територій, стосовно яких прийнято рішення про комплексну реконструкцію, у тому числі кошти об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

інші джерела, не заборонені законодавством.

 

 1. Фінансування комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) здійснюється шляхом цільового фінансування проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів).

 

 1. Державна підтримка заходів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) полягає співфінансуванні реалізації проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) за рахунок коштів державного бюджету, кредитуванні за рахунок коштів державного бюджету суб’єктів господарювання для реалізації зазначених проектів.

 

 1. Кошти державного бюджету спрямовуються на часткове або повне відшкодування відсоткових ставок по кредитах, отриманих для реалізації проекту; повне відшкодування відсоткових ставок за кредитами, або часткове погашення основної суми кредитів, що надаються інвесторам-забудовникам та суб’єктам малого або середнього бізнесу, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку для реалізації проекту комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів).

 

Стаття 19. Організація і проведення конкурсу із залучення інвесторів-забудовників

 

 1. Орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про здійснення реконструкції кварталу (мікрорайону), через засоби масової інформації та на своєму вебсайті не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення конкурсу, оприлюднює:

1) повідомлення про проведення конкурсу, яке має містити:

дані про територію, яка згідно рішення відповідного органу місцевого самоврядування підлягає комплексній реконструкції;

інформацію про містобудівні умови та обмеження, що діють в межах території, стосовно якої було прийнято рішення про комплексну реконструкцію;

показники мінімально допустимого рівня забезпечення об’єктами соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури;

2) рішення, в якому зазначаються умови і порядок проведення конкурсу; умови кваліфікаційного відбору учасників конкурсу; строк проведення конкурсу.

 

 1. Обов’язковими умовами конкурсу є:

створення (наявність) маневреного житлового фонду;

наявність досвіду будівництва об’єктів;

строки нового будівництва стартових багатоквартирних будинків та їх характеристики;

відсутність судових спорів у інвестора-забудовника та його засновників за 5 (п’ять) останніх років;

забезпечення інвестором-забудовником власників об’єктів нерухомого майна, що підлягають обов’язковому вивільненню, рівноцінними об’єктами нерухомого майна, або грошовою компенсацією;

участь інвестора-забудовника у створенні об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) на засадах узгодження інтересів територіальних громад та інвесторів-забудовників або за рахунок спільного фінансування з органами місцевого самоврядування.

 

 1. Для організації та проведення конкурсу орган місцевого самоврядування утворює конкурсну комісію. Склад конкурсної комісії та положення про неї затверджуються рішенням органу місцевого самоврядування. До конкурсної комісії входять не менше п’яти осіб. Керівництво конкурсною комісією здійснює його голова, який призначається органом місцевого самоврядування. Голова конкурсної комісії організовує її роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію функцій.

 

 1. Рішення конкурсної комісії щодо визначення інвестора-забудовника оформлюється протоколом. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комісії, присутніх на її засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії, присутніми на його засіданні. У разі відмови члена конкурсної комісії підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

 

 1. Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менше трьох учасників. У разі відсутності встановленої мінімальної кількості заявок конкурс не проводиться. Повторний конкурс оголошується не раніше ніж через два місяці.

 

 1. Інвестору-забудовників може бути відмовлено в участі у конкурсі у разі невідповідності умовам кваліфікаційного відбору учасників конкурсу, подання заявки на участь у конкурсі після спливу терміну її подання.

 

 1. Порядок проведення конкурсу визначається центральним органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, будівництва та архітектури, а Методика визначення початкової ціни проведення заходів з реконструкції кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

 

Стаття 20. Особливості здійснення реконструкції в межах історичних ареалів населених місць, зонах охорони пам’яток культурної спадщини, буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини

 

 1. Реконструкція будівель/споруд у межах історичних ареалів населених місць, зон охорони пам’яток культурної спадщини, буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини повинна здійснюватися з урахуванням вимог законодавства про охорону культурної спадщини, містобудівного законодавства та державних будівельних норм.

 

 1. Основою для прийняття рішень щодо реконструкції будівель/споруд у межах історичних ареалів населених місць, зон охорони пам’яток культурної спадщини, буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини є визначені та затверджені в установленому порядку межі та режими використання історичних ареалів населених місць, зон охорони пам’яток культурної спадщини, буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини.

 

 1. Пріоритетним напрямом містобудівної діяльності в межах історичних ареалів населених місць, зон охорони пам’яток культурної спадщини, буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини є збереження традиційного характеру середовища, забезпечення охорони та раціонального використання об’єктів культурної спадщини, максимального збереження історичного середовища та придатного для використання житлового фонду, вдосконалення планувальної структури та мережі вулиць, системи культурно-побутового обслуговування, озеленення територій, упорядкування та інженерного забезпечення, створення безбар’єрного середовища.

 

 1. В історичних ареалах населених місць, зонах охорони пам’яток культурної спадщини, буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини знесення окремих будівель і споруд, які не є пам’ятками, щойно виявленими об’єктами культурної спадщини, та визнані непридатними для експлуатації відповідно до законодавства та нормативних документів, допускається з дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

 

 1. Реконструкція будівель і споруд зазначених у частині четвертій цієї статті здійснюється за проектами реконструкції застарілого житлового фонду в межах історичних ареалів населених місць, зон охорони пам’яток культурної спадщини, буферних зон об’єктів всесвітньої спадщини, які розробляються на підставі архітектурних та містобудівних конкурсів.

Проект реконструкції застарілого житлового фонду в межах історичних ареалів населених місць, зонах охорони пам’яток культурної спадщини, буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини підлягає погодження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, у порядку визначеному центральним органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

 

 1. Обстеження технічного стану будівель/споруд розташованих в історичних ареалах населених місць, зонах охорони пам’яток культурної спадщини, буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини здійснюється згідно Настанови щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану.

 

Стаття 21. Охорона існуючих будівель і споруд під час проектування реконструкції територій

 

 1. Під час проектування реконструкції територій передбачаються заходи із забезпечення охорони розташованих поруч будинків і споруд.

 

 1. Поруч розташованими будинками і спорудами вважаються будинки (споруди), розташовані в зоні зміни напружено-деформованого стану ґрунтів основи проектованого будинку, посиленого впливу вібрації від працюючих будівельних машин, впливу нового будинку на експлуатаційні якості існуючого будинку (інсоляція, вентиляція, благоустрій, інженерне забезпечення, захист від ґрунтових вод тощо).

 

 1. У проекті будівництва, у тому числі у проекті організації будівництва, забудовник зобов’язаний розробити заходи щодо запобігання деформації будинків і споруд існуючої забудови під час комплексної реконструкції територій, а також забезпечення нормативних або раніше діючих умов експлуатації цих будинків і споруд (далі – заходи). Заходи погоджуються з відповідними уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, організаціями, що здійснюють управління багатоквартирними житловими будинками за погодженням із власниками та співвласниками цих будинків, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, у порядку визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, будівництва та архітектури.

 

 1. Вихідні дані для проектування будинків, що розташовуються поруч з існуючими, повинні включати матеріали, що характеризують існуючі будинки (технічна інвентаризація, проектна документація, обмірювальні креслення, акти обстежень поруч розташованих будинків).

 

 1. В акті обстеження технічного стану існуючого поруч розташованого будинку (споруди) зазначаються:

технічний стан несучих та огороджувальних конструкцій (стін, колон, елементів перекриття, фасадів, покрівлі тощо) з виявленням та фіксуванням (фотографуванням, нумеруванням, протоколюванням та визначенням величини розкриття тріщин тощо) деформації в конструкціях;

наявність і технічний стан інженерних мереж (внутрішньобудинкових, зовнішніх);

результати огляду підвалів і підземних споруд;

комплексна оцінка санітарно-гігієнічних умов ділянки (інженерія, аерація, шумовий режим, вібраційні впливи, шкідливі викиди, підтоплення територій тощо).

 

Стаття 22. Зміна функціонального призначення існуючих будівель і споруд

 

 1. Зміна функціонального призначення будівель і споруд, які є непридатними для експлуатації, здійснюється після проведення реконструкції на підставі рішення сільської, селищної, міської, ради.

 

 1. Зміна цільового призначення земельних ділянок проводиться в порядку, встановленому земельним законодавством.

 

 1. Проектна документація на реконструкцію об’єктів підлягає державній експертизі у встановленому законодавством порядку.

 

Розділ VІ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Цей Закон набирає чинності через два роки з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 1. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону

 

 1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

передбачити видатки із державного та/або місцевого бюджету на проведення інвентаризації житлового та нежитлового фондів усіх форм власності в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

протягом року з дня опублікування цього Закону повести інвентаризацію житлового та нежитлового фондів усіх форм власності в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць та надати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, інформацію про результати проведеної інвентаризації.

 

 1. Внести зміни до таких законодавчих актів:

 

1) Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) доповнити пунктом 56 такого змісту:

 

«56) громадяни та суб’єкти господарювання – власники квартир та/або нежитлових приміщень, яким відповідно до Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» надано рівноцінні квартири та/або нежитлові приміщення на праві власності.».

 

2) У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

 

у статті 26:

 

доповнити пунктом  231  у такій редакції:

 

«231) затверджують пропозиції виконавчих органів до проектів відповідних місцевих бюджетів на наступний або поточний рік щодо фінансування комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);»;

 

у пункті 42 після слів «місцевих містобудівних програм» доповнити  словами «програм комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), »;

 

у пункті «а» статті 31:

 

у підпункті 6 після слів «місцевих містобудівних програм» доповнити словами «програм комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів), »;

 

доповнити пункт підпунктом 61 у такій редакції:

 

«61) затвердження відповідної сільської, селищної, міської ради пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів на наступний чи поточний рік щодо фінансування комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);».

 

3) У Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами):

 

частину першу статті 7 після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:

 

«вилучення (викуп) земельних ділянок для задоволення суспільних потреб у зв’язку із здійсненням комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);».

 

У зв’язку з цим абзаци четвертий – дев’ятий вважати абзацами п’ятим – десятим відповідно;

 

статтю 9 доповнити абзацом такого змісту:

 

«здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду».

 

 1. Кабінету Міністрів України протягом двох років з дня опублікування цього Закону:

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

 

 

Президент України                                                               В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ  

м. Київ

__ _________ 20__ року

       № _______

 

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю

Повернутися вгору