Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року»

03.02.2021
  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України

  1. Назва проекту акта

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року»

  1. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проєкт акта підготовлений з метою комплексного розв’язання проблемних питань, зокрема, у економічній, соціальній, житлово-комунальній та екологічній сферах, що виникають у вугільних регіонах шляхом реалізації такої моделі розвитку, як «справедлива трансформація», що забезпечить збалансоване та більш продуктивне використання енергетичних ресурсів для підвищення екологічної безпеки, а також соціальну справедливість та гідне життя для працівників вугільної галузі, членів їх сімей та іншогонаселення вугільних регіонів України.

  1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Члени сімей шахтарів, інвестори, голови міських рад шахтарських міст, населення вугільних регіонів.

  1. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Члени сімей шахтарів – зацікавлені в збереженні робочих місць, диверсифікації локальних економік, створенні нових можливостей для розвитку бізнесу. Реалізація Концепції дозволить підтримати членів сімей шахтарів, реалізувати заходи з підтримки бізнесу та створити нові робочі місця.

Інвесториотримають можливість інвестувати  у розвиток інших галузей локальної економіки вугільних територій, зокрема туризму, переробної промисловості, сільського господарства тощо.

Голови міських рад шахтарських міст – отримають нові можливості щодо інвестиційного розвитку територій, залучення коштів для реалізації інвестиційних проектів та проектів регіонального розвитку, диверсифікації економіки та зменшення залежності місцевих бюджетів від надходжень від підприємств вугільної галузі.

Населення вугільних регіонів – зацікавлене в економічному розвитку, покращенні умов проживання, розвитку соціальної інфраструктури.

  1. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

BudykOO@minregion.gov.ua, зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 днів.

  1. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

+38044 207 17 21

  1. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Будик Олексій Олегович

  1. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Мінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Повернутися вгору