Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту наказу Мінрегіону «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2018 року № 97»

23.04.2021
  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України

  1. Назва проекту акта

проект наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про внесення змін до наказу Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2018 року № 97»

  1. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проектом наказу передбачено внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.04.2018   № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.05.2018  за  № 593/32045, в частині використання функціональних   можливостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, з використанням якої передбачається здійснювати:

Створення та подання звернення щодо погодження обгрунтованих відхилень;

автоматична реєстрація звернень програмними засобами Реєстру будівельної діяльності в режимі реального часу з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі;

формування рішень про погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм та повідомлення про відмову в їх погодженні з викоиристанням функціональних можливсотей Єдиної державної електронної системи у будівництві.

  1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Питання щодо відхилень від будівельних норм потенційно можуть мати вплив на всі верстви населення. Основними заінтересованими сторонами є держава, суб’єкти господарювання, громадяни. 

  1. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Прийняття регуляторного акта забезпечить: реалізацію прав суб’єктів господарювання на погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених Вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, шляхом створення чіткого, відкритого та прозорого механізму такого погодження; 

реалізацію права громадян на безпечне життєве середовище за рахунок покращення містобудівного процесу через дотримання норм будівельних робіт, відхилення від яких недопустиме; 

покращення якості наданні адміністративних та інших послуг у сфері будівництва;

зниження корупційних ризиків при наданні послуг у сфері будівництва;

забезпечення публічності надання таких послуг;

запровадження надання послуг у сфері будівництва засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

  1. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 календарних днів на електронну адресуRudenkoVV@minregion.gov.ua

  1. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення 

(044) 279-49-79.

8. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Руденко Віктор Вікторович

  1. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайтіМінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Повернутися вгору