Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку формування концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади»

08.10.2021
  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України

  1. Назва проекту акта

наказ Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження Порядку формування концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади».

  1. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проєктом наказу передбачено затвердити Порядок формування концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади, з урахуванням якої відповідно до положень Закону, формуються проектні рішення комплексного плану щодо перспективного використання території територіальної громади.

У проєкті наказу визначено основні підходи до формування, організація формування і склад та зміст концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади, формування якої здійснюється із застосуванням принципів партисипації, міждисциплінарності та просторового представлення.

Формування концепцій інтегрованого розвитку території територіальної громади та подальше їх застосування при розробленні комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад передбачається як інструмент максимального залучення та інформування всіх заінтересованих сторін територіальної громади та врахування всіх відповідних інтересів, а також врахування всіх аспектів просторового та соціально-економічного розвитку територіальної громади і взаємних впливів чинників різних галузей та сфер.

  1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Замовники та розробники містобудівної документації, органи місцевого самоврядування, громадяни України, Держава.

  1. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Прийняття акта передбачає затвердження Порядку формування концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади, що передбачено Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», з урахуванням положень Закону України від 17.06.2019 № 711-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель».

Проєкт наказу передбачає забезпечення реалізації положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в редакції Закону України від 17.06.2019 № 711-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» в частині забезпечення формування концепцій інтегрованого розвитку територій територіальних громад як альтернативи проведенню обговорень з формування завдань з розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад з метою метою реалізації принципів сталого розвитку, підвищення якості життя, доступності та рівності можливостей, сприяння розвитку суспільних відносин та ділової активності, оптимізації адміністративної діяльності.

  1. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Електронна адреса: melnychukgv@minregion.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 календарних днів.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

  1. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

тел. 284-05-94

  1. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Плащенко Євген Миколайович, Мельничук Григорій Валерійович

  1. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Мінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Повернутися вгору