Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку роботи із запитами на отримання інформації, розпорядником якої є Державна інспекція архітектури та містобудування України та її територіальні органи»

14.12.2021
  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України.

  1. Назва проекту акта

Проект наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження Порядку роботи із запитами на отримання інформації, розпорядником якої є Державна інспекція архітектури та містобудування України та її територіальні органи»

 3. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проектом наказу пропонується затвердити механізм реалізації права кожного на доступ до інформації, розпорядником якої є Державна інспекція архітектури та містобудування України.

  1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін. Реалізація наказу не матиме впливу на інтереси окремих груп (верств) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання.

  1. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Прийняття наказу забезпечить процедуру подання запитів на інформацію, їх опрацювання, порядок продовження строку розгляду та відмови в задоволенні запиту, механізм контролю за станом розгляду запитів на інформацію розпорядником якої є Державна інспекція архітектури та містобудування України, що дозволить підвищити рівень організації відповідної роботи у цілому.

  1. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції приймаються електронною поштою на адресу [email protected] протягом 15 календарних днів.

  1. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

Тел. (044) 590-47-41

  1. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Шевчук Олександр Вікторович

  1. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Мінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Повернутися вгору