Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання будівельної продукції на ринку»

16.06.2021

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України

2. Назва проекту  акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання будівельної продукції на ринку»

3. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Метою прийняття акта є імплементація положень Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту і Ради у частині нормативно-правового регулювання питань декларування показників будівельної продукції, оцінки прийнятності будівельної продукції, використання матеріально-технічної бази поза межами випробувальних лабораторій призначених органів, визначених показників будівельної продукції, пов’язаних з її суттєвими експлуатаційними характеристиками відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку».

Проект акта розроблено з урахуванням положень актів європейського законодавства, а саме: статті 46 та додатків ІІ, III, частини другої додатку IV та частини третьої додатку V консолідованої версії Регламенту (ЄС) № 305/2011 та направлений на вирішення низки ключових питань, пов’язаних із наданням будівельної продукції на ринку відповідно до Закону.

4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

споживачі продукції, виробники будівельної продукції; імпортери, розповсюджувачі будівельної продукції; призначені органи (органи оцінки відповідності, органи з визначення технічної прийнятності, випробувальні  лабораторії).

5. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Реалізація акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, інші суспільні відносини.

Прийняття проекту акта врегулює низку ключових питань надання будівельної продукції на ринку, зокрема щодо декларування показників будівельної продукції, розроблення та прийняття національних документів з визначення прийнятності та складання висновків про технічну прийнятність, компетентності органів з визначення технічної прийнятності.

6. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 календарних днів на електронну адресу MostepaniukDO@minregion.gov.ua

7. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення 

044 284 06 24

8. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Мостепанюк Дмитро Олександрович

9. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Повернутися вгору