Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв’язку із зміною ціни природного газу»

23.09.2021
  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України

  1. Назва проєкту акта

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв’язку із зміною ціни природного газу».

  1. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Метою прийняття проєкту акта є забезпечення балансу інтересів споживачів (бюджетних установ та інших споживачів) теплової енергії/комунальних послуг та підприємств теплопостачання в умовах функціонування ринку природного газу.

Проєктом акта передбачається визначити механізм зміни підприємствами теплопостачання розміру нарахованої споживачам (крім населення) плати за теплову енергію, комунальні послуги у разі зміни для них ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та, відповідно, надання послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.

Підставою для зміни розміру нарахувань за спожиту теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води є умова, коли ціна природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що придбана теплопостачальною організацією (виконавцем комунальної послуги) у відповідному місяці, є відмінною (більшою або меншою) від ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що врахована у структурі тарифів, встановлених уповноваженим органом.

Для реалізації зазначеного механізму пропонується внести зміни до: Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1198, Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830, Правил надання послуги з постачання гарячої води, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182.

  1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю, поширюватиметься на такі заінтересовані сторони: споживачі (крім населення) теплової енергії, послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та суб’єкти господарювання, що здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії і надання комунальних послуг.

 5. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Наслідками проведення в життя рішення для юридичних осіб є можливість безперервного отримання споживачами (крім населення) якісних послуг та забезпечення стабільного функціонування підприємств, що здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії і надання комунальних послуг.

  1. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 днів на електронну адресу: Yatsenkoto@minregion.gov.ua

  1. Номери телефонів, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

(044) 207-17-12.

  1. Прізвище, ім’я відповідальних осіб органу виконавчої влади

Кравченко Наталія, Яценко Тетяна.

  1. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Мінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Повернутися вгору