Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва»

27.11.2020

1.Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України

2. Назва проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів  будівництва»

3.Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проектом акта пропонується удосконалити процедуру обстеження об’єктів будівництва  шляхом забезпечення можливості  відкритого доступу до інформації щодо результатів обстеження, паспортів об’єктів та відповідальних виконавців робіт з обстеження  у будівництві у Реєстрі будівельної діяльності з наданням відкритого безоплатного доступу у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва відповідно до вимог ЗаконуУкраїни «Про регулювання містобудівної діяльності».

4.Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Громадяни,власники, управителі об’єктів будівництва, держава, відповідальні виконавці робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури.

5.Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних групп населення та заінтересованих сторін

Забезпечення громадянам та власникам і  управителям  об’єктів будівництва можливості користування безпечними об’єктами протягом всього періоду їх існування.

Захист життя та здоров’я людей, забезпечення надійності, безпечності об’єктів будівництва протягом всього періоду їх існування.

Розширенню клієнтської бази та, як наслідок, збільшенню доходів від господарської діяльностівідповідальних виконавців робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури.

6.Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції приймаються електронною поштою на адресу [email protected]  протягом 15 календарних днів.

7.Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

284-06-17

8.Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Євстаф’єв Вадим Іванович

9.Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні післяприйняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Мінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Повернутися вгору