Інформаційні повідомлення про проведення публічного громадського обговорення

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження систем енергетичного менеджменту та про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України

2. Назва проекту акта

Проект проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження систем енергетичного менеджменту та про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

3. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Метою прийняття проекту акта є впровадження систем енергоменеджменту в будівлях органів державної, виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Проект акта спрямований на досягнення завдання 8.6 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471.

Проектом акта передбачено впровадження систем енергоменеджменту, у тому числі систем енергомоніторингу, в будівлях органів державної, виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою дотримання принципів ефективності та результативності бюджетної системи України та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування.

4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Громадяни, держава, енергоаудитори, фахівці з обстеження інженерних систем.

5. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Проект акту має позитивний вплив для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін, оскільки передбачає створення механізму запровадження енергоменеджменту, що сприятиме створенню умов поліпшення інвестиційного клімату в Україні, встановлення довгострокової фінансової стабільності енергетичного сектора унаслідок адаптації норм українського законодавства до європейського. Попри додаткове навантаження, збільшення обсягів роботи для суб’єктів впровадження систем енергоменеджменту, в кінцевому підсумку налагодження роботи системи енергоменеджменту та енергомоніторингу сприятиме зменшенню бюджетних видатків, підвищення енергоефективності будівель державної та комунальної власності.

6. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції приймаються електронною поштою на адресу sytiukaa@minregion.gov.ua протягом 15 календарних днів.

7. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

Тел. (044) 207-18-93

8. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Бойкул Олександр Олександрович

9. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Мінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Share