Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості»

17.05.2021

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України

2. Назва проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості»

3. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Метою прийняття проекту акта є визначення механізму та умов здійснення перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

Проектом акта передбачається затвердити Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

Так, згідно з проектом Порядку:

визначаються механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості;

передбачено кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг, які враховуються при здійсненні виконавцем комунальних послуг перерахунку вартості таких послуг у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості;

визначаються особливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг залежно від виду договору, укладеного між виконавцем та споживачем, та умов нарахування плати за ці комунальні послуги;

визначаються умови, за яких перерахунок не проводиться;

(у додатку 1 до пояснювальної записки наведено умови здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період ненадання цих послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплати виконавцем споживачу послуг неустойки (штрафу) з урахуванням вимог Закону).

Також проектом акта передбачається внесення змін до:

Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (в частині визначення чітких та зрозумілих положень щодо проведення перевірки відповідності якості надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, а також уникнення непорозумінь між виконавцями комунальних послуг та споживачами);

типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690;

типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830;

типових договорів про надання послуги постачання гарячої води, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182;

додатку до Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р.
№ 1070 (з метою однозначного визначення розміру штрафів для виконавців комунальних послуг, що сплачуватимуться споживачам у разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості).

4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю, поширюватиметься на такі соціальні групи населення та заінтересовані сторони: споживачі теплової енергії, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами та суб’єкти господарювання, що здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, надають комунальні послуги.

5. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Наслідками проведення в життя рішення для фізичних та юридичних осіб є можливість безперервного отримання споживачами якісних послуг та забезпечення стабільного функціонування підприємств, що надають комунальні послуги.

6. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 днів на електронну адресу: Yatsenkoto@minregion.gov.ua

7. Номери телефонів, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

(044) 207-17-11, (044) 207-17-12.

8. Прізвище, ім’я відповідальних осіб органу виконавчої влади

Кравченко Наталія, Яценко Тетяна.

9. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Мінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Повернутися вгору