Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку категорій будівельної продукції»

26.11.2020

1.Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України.

2. Назва проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку категорій будівельної продукції».

 3. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проектом акта пропонується затвердити Перелік категорій будівельної продукції, щодо якої можуть розробляться національні документи з визначення прийнятності (в разі відсутності відповідних європейських документів щодо зазначеної категорії продукції) та надаються висновки про технічну прийнятність.

Перелік категорій будівельної продукції, передбачений проєктом акта, повністю відповідає переліку, встановленому актами Європейського Союзу, а саме додатку IV Регламенту (ЄС) № 305/2011.

4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Виробники будівельної продукції; споживачі; органи з визначення технічної прийнятності будівельної продукції.

5. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Прийняття проекту акта врегулює питання щодо визначення категорій будівельної продукції, щодо якої можливе застосування процедур визначення прийнятності з метою розміщення виробниками такої продукції на ринку.

 6. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції приймаються електронною поштою на адресу [email protected] протягом 15 календарних днів.

7. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

044 284 06 12

8. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Мостепанюк Дмитро Олександрович

9. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Мінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Повернутися вгору