Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку суб’єктів нормування у будівництві»

27.11.2020

1.Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України

2. Назва проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України«Про затвердження переліку суб’єктів нормування у будівництві»

3. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проектом постанови пропонується встановити перелік суб’єктів нормування у будівництві із зазначенням об’єктів нормування, щодо яких конкретний суб’єкт може здійснювати нормування у будівництві.

4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Центральні органи виконавчої влади, суб’єкти господарювання.

5. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Надання центральним органам виконавчої влади повноважень щодо нормування у будівництві окремих об’єктів що відносяться до їх компетенції, дозволить підвищити властивості цих об’єктів.

Центральні органи виконавчої влади здійснюючи повноваження у сфері нормування у будівництві забезпечать більш досконале урахування галузевої специфіки при розробленні будівельних норм.

6. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції приймаються електронною поштою на адресу [email protected] протягом 15 календарних днів.

7. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

284-06-17

8. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Євстаф’єв Вадим Іванович

9. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Мінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Повернутися вгору