Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку в Україні системи технічного регулювання та нормативного забезпечення у будівництві»

08.02.2021
  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України

  1. Назва проекту акта

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку в Україні системи технічного регулювання та нормативного забезпечення у будівництві»

  1. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Метою прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку в Україні системи технічного регулювання та нормативного забезпечення у будівництві» є визначення шляхів і механізмів створення в Україні нової дієвої, ефективної та прозорої системи технічного регулювання та нормативного забезпечення у будівництві відповідно до потреб суспільства та галузі на основі якісно нових підходів, що відповідають найкращому міжнародному та європейському досвіду.

  1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Реалізація Концепції буде мати позитивний вплив на інтереси всіх заінтересованих сторін: громадян, суб’єктів господарювання (виробників будівельної продукції, виконавців будівельних робіт та надавачів інжинірингових послуг), органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

  1. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Суб’єкти господарської діяльності отримають можливість збільшити прибуток, що зумовлено чіткими та зрозумілими механізмами правового регулювання відносин у сфері визначення та виконання обов’язкових вимог до характеристик будівельної продукції (будівельних матеріалів та виробів, а також об’єктів будівництва – будівель та споруд в цілому та їх частин), пов’язаних з ними процесів та методів виробництва.

Громадяни отримають якісні, безпечні, енергоефективні та надійні об’єкти будівництва (будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплексів та частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури), безпечне та доступне (інклюзивне) середовища для життя та життєдіяльності.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування отримають можливість заощаджувати та максимально ефективно використовувати кошти, що спрямовуються на будівництво, що приведе до збільшення кількості побудованих та реконструйованих об’єктів, а також мінімізації технічних ризиків, пов’язаних з проєктуванням, будівництвом, експлуатацією та ліквідацією об’єктів

  1. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції приймаються електронною та звичайною поштою протягом 15 днів на адресу: Міністерство розвитку громад та територій України, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, Директорат технічного регулювання у будівництві, електронна адреса: ivanovakv@minregion.gov.ua

  1. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

тел 044-284-06-15

  1. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Іванова Катерина Вікторівна

  1. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Повернутися вгору