Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту Закону України «Про створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель»

30.04.2021
 1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України

 1. Назва проекту акта

Проект Закону України «Про створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель»

 1. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Передбачені проектом акта зміни до Законів України “Про Фонд енергоефективності” та “Про енергетичну ефективність будівель”, “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації” та деяких інших Законів спрямовані на:

 • скорочення кількості процедур та часу їх здійснення, необхідних для реалізації проектів з впровадження енергоефективних заходів та термомодернізації житлових будівель;
 • створення можливості реалізації часткових проектів з впровадженням чітких критеріїв щодо результатів їх реалізації в частині показників енергетичної ефективності;
 • приведення положень Закону України “Про енергетичну ефективність будівель” у відповідність з оновленими повноваженнями центральних органів виконавчої влади, що були визначені постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 р. № 829 “Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”.
 1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Енергоаудитори, фахівці з обстеження інженерних систем, громадяни, держава.

 1. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Прийняття акта дозволить імплементувати нові ефективні механізми забезпечення енергетичної ефективності будівель, вдосконалити та виправити проблемні місця наявного законодавчого регулювання сфери забезпечення енергетичної ефективності.

 1. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції приймаються електронною поштою на адресу [email protected] протягом 30 календарних днів.

 1. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

Тел. (044) 207-18-43

 1. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Обідник Артур Олександрович

 1. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайтіМінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Повернутися вгору