Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту Закону України «Про транскордонне співробітництво» (у новій редакції)

14.06.2021
  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України

  1. Назва проєкту акта

Проєкт Закону України «Про транскордонне співробітництво» (у новій редакції)

  1. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проєктом Закону передбачено зміну правових, організаційних,  фінансових та інших засад розвитку транскордонного співробітництва шляхом:

розширення кола суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва (при цьому реалізовувати і розвивати транскордонне співробітництво зможуть всі регіони України з відповідними суб’єктами та учасниками не тільки  сусідніх, але й інших країн світу);

удосконалення термінології (визначення видів транскордонного співробітництва) та механізмів розвитку транскордонного співробітництва;

запровадження положення щодо розробки регіональних програм розвитку транскордонного співробітництва;

 узгодження державних та регіональних стратегічних пріоритетів у сфері транскордонного співробітництва;

розширення повноважень центральних органів виконавчої влади та суб’єктів транскордонного співробітництва у сфері транскордонного співробітництва;

забезпечення фінансової підтримки реалізації заходів та проєктів транскордонного   співробітництва.

  1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Суб’єкти та учасники транскордонного співробітництва (мешканці регіонів України, центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, агенції регіонального розвитку, асоціації, громадські організації та інші).

  1. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Реалізація проєкту Закону сприятиме створенню сприятливих умов для ефективної та взаємовигідної співпраці суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва України, підвищення соціально-економічного розвитку регіонів і територій України та рівня життя населення.

  1. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції приймаються електронною поштою на адресу SuprunenkoLa@minregion.gov.ua, DalievskaTA@minregion.gov.ua протягом 15 календарних днів.

  1. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

Тел. (044) 207-18-85

  1. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Супруненко Л.А., Далєвська Т.А.

  1. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Повернутися вгору