Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»»

31.08.2021
  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України.

  1. Назва проекту акта

Проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»».

  1. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Метою прийняття проєкту Закону України «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»» (далі – проєкт акта) є усунення прогалини, що виникла у законодавстві, зокрема у Законах України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування) та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон нагляд (контроль)) та надання повноцінної можливості реалізації органами ліцензування (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації) функцій державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

Проєктом акта передбачається внесення зміни до частини другої статті 2 Закону нагляд (контроль), а саме, після слів «законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг» пропонується доповнити словами та знаками «(крім здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, що здійснює у межах своїх повноважень Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації)».

  1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю, поширюватиметься на такі соціальні групи населення та заінтересовані сторони: Споживачі комунальних послуг (фізичні та юридичні особи) та ліцензіати, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

  1. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Наслідками проведення в життя рішення для фізичних та юридичних осіб є можливість безперервного отримання споживачами якісних послуг та забезпечення стабільного функціонування підприємств, що надають комунальні послуги.

  1. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 днів на електронну адресу: lieppooo@minregion.gov.ua.  

  1. Номери телефонів, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

(044) 207-18-40.

  1. Прізвище, ім’я відповідальних осіб органу виконавчої влади

Лєппо Ольга.

  1. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Мінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Повернутися вгору