Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громад»

16.04.2021

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України

2. Назва проекту акта

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громад»

3. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проект акта розроблено на виконання пункту 163 Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 2 лютого 2021 р. № 1165-IX, та Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік.

Метою проекту акта є удосконалення порядку укладення договорів про співробітництво територіальних громад, надання можливість приєднуватись до вже організованого співробітництва за спрощеною процедурою, що сприятиме ефективнішій організації міжмуніципального співробітництва та реалізації територіальними громадами спільних проектів для покращення якості надання публічних послуг жителями, розвитку територіальних громад.

4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Жителі територіальних громад, посадові особи органів місцевого самоврядування.

5. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованихс торін

Цільова група

Жителі територіальних громад

Всього населення – близько 39 млн. осіб

Комфортні умови проживання населення, отримання якісних послуг, покращення комунальної інфраструктури

Органи місцевого самоврядування отримають більше можливостей для міжмуніципального співробітництва, реалізації спільних проектів розвитку, об’єднання ресурсів для більш ефективного їх використання

 

Група прямого впливу Посадові особи органів місцевого самоврядування1 420 територіальних громад та 119 новоутворених районних рад

Організації праці в умовах карантинних обмежень, захист життя та здоров’я  

Проведення дистанційних засідань комісій, громадських обговорень щодо  питань співробітництва дозволить забезпечити безперервність діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування та захистити їх життя та здоров’я в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

6. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 днів на електронну адресу [email protected]

7. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

тел. (044) 284-06-70

8. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Павлюк Оксана

9. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Мінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Повернутися вгору