Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Закону України «Про Загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022 – 2026 роки»

09.09.2021
  1. Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту.

Проєкт Закону України «Про Загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022 – 2026 роки» (далі – Програма).

Програму розроблено з метою забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Верховна Рада України.

  1. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дату початку та строки здійснення процедури

дата повідомлення про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку та розміщення звіту СЕО на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку громад та територій України;

публікація повідомлення в друкованих засобах масової інформації:

14 вересня 2021 року в газеті Верховної Ради України «Голос України»;

14 вересня 2021 року в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр».

Зауваження та пропозиції приймаються з 14 вересня по 14 жовтня 2021 року включно.

б) способи участі громадськості

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Звіту СЄО та проєкту документа державного планування.

Письмові пропозиції подаються: фізичними особами — із зазначенням ПІБ, місця проживання, із особистим підписом; юридичними особами — із зазначенням найменування та місця знаходження.

Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом СЄО та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Ознайомитись з матеріалами проєкту документу державного планування та Звіту СЄО Програми можна на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку громад та територій України «нормативно-правова база» – «громадське обговорення» – «інформаційні повідомлення про проведення публічного громадського обговорення».

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Зауваження і пропозиції до Звіту СЄО подаються до Міністерства розвитку громад та територій України.

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9.

Відповідальна особа: Медведь Тетяна Анатоліївна Medvedta@minregion.gov.ua, тел. 207-18-52; Журавльова Олена Степанівна Zhuravlovaos@minregion.gov.ua.  тел. 207-18-51.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я України.

  1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування.

 Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.

 

Повернутися вгору