Розпочато громадське обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад та затвердження плану заходів з її реалізації»

26.12.2019

Розпочато громадське обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад та затвердження плану заходів з її реалізації».

Метою прийняття проекту розпорядження є запровадження концепцій інтегрованого розвитку громад – документів стратегічного планування, що визначають довгострокові, міждисциплінарні, просторові та соціально-економічні пріоритети розвитку громад, розробляються із залученням місцевих мешканців та інших заінтересованих сторін, є передумовою розроблення містобудівної документації на місцевому рівні на принципах сталого розвитку з метою підвищення якості життя, доступності та рівності можливостей, сприяння розвитку соціальних відносин громадян та ділової активності, оптимізації адміністративної діяльності, координуються з державними і регіональними програмами розвитку.

Проект розпорядження спрямовано на реалізацію Цілі № 11 «Сталий розвиток міст та громад. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів» Цілей Сталого Розвитку ООН, затверджених 25.09.2015 Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року», пункту 11 статті 1 Указу Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» та положень Лейпцизької хартії «Міста Європи на шляху сталого розвитку», цілей 10.1. «Українці живуть у комфортних містах та селах» та 10.3 «Українці мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору як мешканці спроможних громад», визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 № 849 та схваленою постановою Верховної Ради України №188-ІХ від 04.10.2019.

Зауваження та пропозиції приймаються електронною та звичайною поштою протягом 15 календарних днів  на адресу: Міністерство розвитку громад та територій України, Директорат просторового планування територій та архітектури, ZherebchukVO@minregion.gov.ua, тел.. 284-0-595. (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9).

Повернутися вгору