Звіт про результати проведення громадського обговорення до проекту закону України «Про запровадження будівельного інформаційного моделювання (BIM-технології) на всіх етапах життєвого циклу об’єктів та науково-технічного супроводу об’єктів, удосконалення процедури обстеження об’єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку»

29.09.2021

1.Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення

Міністерство розвитку громад та територій

 2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення

Проєкт закону України  «Про запровадження будівельного інформаційного моделювання (BIM-технології) на всіх етапах життєвого циклу об’єктів та науково-технічного супроводу об’єктів, удосконалення процедури обстеження об’єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку».

Метою прийняття проєкту Закону України є запровадження нових підходів щодо проєктування та будівництва об’єктів, а саме створення правових умов для використання сучасних технологій будівельного інформаційного моделювання (далі – ВІМ-технології) на всіх етапах життєвого циклу об’єктів будівництва (від проєктування до ліквідації), урегулювання питань здійснення науково-технічного супроводу та удосконалення процедури обстеження об’єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку.

Необхідність системного впровадження ВІМ-технологій в Україні як одного із ключових інструментів для подальшого реформування, модернізації та цифрової трансформації будівельної галузі України визначено Концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів від 17 лютого 2021 р. № 152-р.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні

Компанія «Металломонтаж»;

Судака В.

4. Інформація про зміст питання проекту акта, автора пропозицій/ зауважень та відмітка про врахування з відповідним обгрунтуванням (додається)

Повернутися вгору