Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2018 року № 97»

27.04.2021
  1. Розробник:

Міністерство розвитку громад та територій України.

  1. Назва проекту акта

Проект наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2018 року № 97»

  1. Стислий виклад змісту проекту:

Проектом наказу передбачено внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.04.2018   № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.05.2018  за  № 593/32045, в частині використання функціональних   можливостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, з використанням якої передбачається здійснювати:

Створення та подання звернення щодо погодження обґрунтованих відхилень;

автоматична реєстрація звернень програмними засобами Реєстру будівельної діяльності в режимі реального часу з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі;

формування рішень про погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм та повідомлення про відмову в їх погодженні з використанням функціональних можливостей Єдиної державної електронної системи у будівництві.

  1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю.

Суб’єкти господарювання, громадяни України, Держава.

  1. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Прийняття акта, забезпечить правове підґрунтя для здійснення Мінрегіоном процедур погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм, приведення підзаконного нормативно-правового акту у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Крім того, прийняття акта забезпечить:

реалізацію прав суб’єктів господарювання на погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених Вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, шляхом створення чіткого, відкритого та прозорого механізму такого погодження; 

реалізацію права громадян на безпечне життєве середовище за рахунок покращення містобудівного процесу через дотримання норм будівельних робіт, відхилення від яких недопустиме; 

покращення якості наданні адміністративних та інших послуг у сфері будівництва;

зниження корупційних ризиків при наданні послуг у сфері будівництва;

забезпечення публічності надання таких послуг;

запровадження надання послуг у сфері будівництва засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання. 

  1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект постанови розміщено на офіційному вебсайті Мінрегіону (www.minregion.gov.ua).

  1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

  1. Зауваження та пропозиції направляти на адресу:

Міністерство розвитку громад та територій України

Адреса: вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601

Електронна адреса: RudenkoVV@minregion.gov.ua тел. (044) 279-49-79.

Державна регуляторна служба України:

01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 285-05-55, факс 254-43-93; inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

Повернутися вгору