Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку влаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів або їх розумного пристосування”

15.04.2021

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від             2021 р.          №                 
Київ

Про затвердження Порядку влаштування засобів
безперешкодного доступу до об’єктів або їх розумного пристосування

 

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів або їх розумного пристосування, що додається.
 2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                  Денис ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
постановою Кабінету Міністрів України
від___________________ №_______

ПОРЯДОК
влаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів
або їх розумного пристосування

 1. Порядок розроблений відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» і визначає механізм влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Цей Порядок є обов’язковим для застосування усіма юридичними та фізичними особами, окрім будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинках, садових, дачних будинках.

Цей порядок не поширюється на влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що влаштовуються відповідно до проектної документації на будівництво об’єктів при новому будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні діючих підприємств, реставрації, капітальному ремонті (включаючи роботи з реконструкції вхідних груп, у складі яких виконується влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування).

 1. У цьому Порядку термін «розумне пристосування» вживається у значенні, наведеному в Конвенції про права осіб з інвалідністю, інші терміни вживаються у значеннях визначених у Законах України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про архітектурну діяльність».
 2. Проектна документація на влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування розробляється відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від16 травня 2011 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2011 року за № 651/19389 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 122).
 3. Параметри засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування визначаються відповідно до вимог будівельних норм, стандартів і правил.
 4. Проектна документація на влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування розробляється без отримання містобудівних умов та обмежень.
 5. Перед початком робіт із влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування замовник повідомляє про свої наміри уповноважений орган містобудування та архітектури:

в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є суб’єкт звернення та суб’єкт надання відповідної послуги;

у паперовій формі особисто заявником (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення.

До повідомлення про наміри замовником додається:

копія документа, що засвідчує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна;

затверджена проектна документація на влаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів або їх розумного пристосування.

 1. Уповноважений орган містобудування та архітектури на підставі отриманих документів визначає відповідність намірів щодо влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування, вимогам законодавства, будівельним нормам, стандартам і правилам та протягом п’яти робочих днів повідомляє замовника про погодження намірів замовника із влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування.

У випадку невідповідності намірів замовника щодо влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування вимогам законодавства, будівельним нормам, стандартам і правилам, уповноважений орган містобудування та архітектури, протягом п’яти робочих днів надає зауваження та пропозиції щодо приведення намірів замовника у відповідність із вказаними вимогами.

Повідомлення про погодження або про надання зауважень та пропозицій створюється виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності як електронний документ з присвоєнням реєстраційного номера та підписується керівником відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Повідомлення про погодження або про надання зауважень та пропозицій надсилається замовнику поштовим відправленням з описом вкладення або в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є уповноважений орган містобудування та архітектури.

Замовник після врахування зауважень та пропозицій повторно звертається до уповноваженого органу містобудування та архітектури за погодженням намірів щодо влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування.

 1. Уповноважений орган містобудування та архітектури має право відмовити у погодженні намірів замовника щодо влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування у разі неподання, не повного подання документів визначених в пункті 5 цього Порядку.
 2. Замовник має право розпочинати роботи із влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування після отримання погодження уповноваженого органу містобудування та архітектури.
 3. Роботи з влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, (крім випадків визначених в абзаці третьому пункту 1 цього порядку) здійснюються без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил. 
 4. Засоби безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування, влаштовані відповідно до вимог цього порядку, не підлягають прийняттю в експлуатацію.

________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                           2021 року №    

ЗМІНИ
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

 1. Пункт 7 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404; 2015 р., № 78, ст. 2595; 2017 р., № 49, ст. 1525; 2019 р., № 36, ст. 1260; 2020 р., № 26, ст. 966), доповнити абзацом другим такого змісту:

«Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури може здійснюватися без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил.».

 1. В абзаці шостому пункту 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599) після слова правил, доповнити словами «у тому числі щодо доступності об’єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення».
 2. Пункт 11 Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 49, ст. 1527) викласти в новій редакції:

«Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.».

___________________________________

Повернутися вгору