Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

22.12.2022


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                          2022 р.   №

Київ

 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”, частини восьмої статті 10 Закону України  “Про будівельні норми”, підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ Закону України від 29 липня 2022 р. № 2486-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій”, абзацу другого пункту 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України від 16 серпня 2022 р. № 2530-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов для відновлення та розвитку електронних комунікаційних мереж”, Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 2. Установити, що виробники будівельної продукції починаючи з 01 грудня 2022 року можуть здійснювати заходи з формування  декларації показників при введенні будівельної продукції в обіг у тестовому режимі з використанням Єдиної державної  електронної системи у сфері будівництва (електронної системи).
 3. Міністерству економіки та Міністерству розвитку громад та територій протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою забезпечити технічну можливість електронної інформаційної взаємодії електронної системи з національною інформаційною системою державного ринкового нагляду та Реєстром призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій.
 4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців другого-п’ятнадцятого, двадцять першого-тридцятого підпункту 17 пункту 5 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2023 року.

Прем’єр-міністр України                                                                                                                       Д. ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від   ____________2022 р. №_______

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 483 “Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 47, ст. 1534; 2012 р., № 3, стаття 85; 2021 р., № 46, стаття 2873):

1) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції:

“підготовка текстів  державних  будівельних норм до реєстрації та оприлюднення у контрольному стані (актуалізація документа в останній редакції із внесеними змінами)”;

абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції:

“підготовку та  передачу текстів державних будівельних норм до реєстрації та оприлюднення у контрольному стані (актуалізація документа в останній редакції із внесеними змінами);”;

пункт 13 викласти у такій редакції:

“13. Фінансування діяльності центрального фонду здійснюється в межах коштів, виділених на фінансування робіт з нормування у будівництві, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.”;

 2) у Типовому положенні, затвердженому зазначеною постановою:

підпункт 4 пункту 6 викласти в такій редакції:

“4) підготовку та передачу текстів галузевих будівельних норм до реєстрації та оприлюднення у контрольному стані (актуалізація документа в останній редакції із внесеними змінами);”;

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Фінансування фонду галузевих будівельних норм здійснюється в межах коштів, виділених на фінансування робіт з нормування у будівництві, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.”.

 1. У Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, стаття 2599; 2021 р., № 55, стаття 3401, № 54, стаття 3349; 2022 р., № 42, стаття 2281):

1) у підпункті  2 пункту 31:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Під час прийняття документів  у замовників (крім документів поданих поштовим відправленням) адміністратори центрів надання адміністративних послуг формують (складають) заяву в електронній формі засобами  Порталу Дія або через електронний кабінет користувача, на підставі інформації, що міститься у поданих замовниками документах, роздруковують та надають  для перевірки та підпису замовниками.”;

після абзацу другого доповнити новими третім та четвертим абзацами такого змісту:

“У такому випадку, під час формування заяви програмними засобами електронної системи аналізується та надається інформація про наявність помилок у заяві та достатність даних наведених у ній відомостей відповідно до  Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 55, стаття 3401).

Після завершення формування заяви в електронній формі адміністратори центрів надання адміністративних послуг завантажують до кабінету шляхом сканування документів, що подані заявником, та надсилають до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.”;

у зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати абзацами п’ятим – восьмим відповідно;

2) абзац дев’ятий пункту 27 викласти в такій редакції:

“невідповідність об’єкта проектній документації на будівництво такого об’єкта та/або вимогам будівельних норм, у тому числі щодо:

дотримання вимог, передбачених розділом інженерно-технічних заходів цивільного захисту, вимог пожежної та техногенної безпеки;

доступності об’єкта для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;”;

у зв’язку з цим абзаци десятий – тринадцятий вважати абзацами дванадцятим – п’ятнадцятим відповідно.

 1. У пункті 4¹ Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р.
  № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404; 2015 р., № 78, стаття 2595; 2020 р., № 26, стаття 966; 2021 р., № 55, стаття 3401; 2022 р., № 42, стаття 2281):

у абзаці першому слова “рекомендованим листом” замінити словами “поштовим відправленням”;

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

“Під час прийняття документів у замовників (крім документів поданих поштовим відправленням) адміністратори центрів надання адміністративних послуг формують (складають) заяву в електронній формі засобами  Порталу Дія або через електронний кабінет користувача, на підставі інформації, що міститься у поданих замовниками документах, роздруковують та надають для перевірки та підпису замовниками.

У такому випадку, під час формування заяви програмними засобами електронної системи аналізується та надається інформація про наявність помилок у заяві та достатність даних наведених у ній відомостей, у порядку передбаченому Порядком ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.”;

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

“Після завершення формування заяви в електронній формі та накладення електронного підпису, адміністратори центрів надання адміністративних послуг завантажують до кабінету шляхом сканування документів, що подані заявником, та надсилають до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.”;

у зв’язку з цим абзаци четвертий – десятий вважати абзацами п’ятим – одинадцятим відповідно.

 1. У додатку до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850; 2021 р., № 35, ст. 2064) розділ “Мінрегіон” викласти у такій редакції:

“Мінрегіон

Реєстр про співробітництво територіальних громад

Перелік національних стандартів, які в разі їх добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Відомості (метадані) про містобудівну документацію, невід’ємно пов’язані через систему гіперпосилань з електронними копіями відповідної документації (документів), розміщеної (розміщених) на інтернет-ресурсах уповноважених органів містобудування та архітектури та виконавчих органів місцевого самоврядування

Реєстр теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії

Реєстр міжрегіональних угод про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво

Реєстр підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості

Відомості з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а саме:

Інформації про ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”

Інформації про професійну атестацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, фахівців з аудиту енергетичної ефективності будівель, фахівців з обстеження інженерних систем, а також відомості про таких виконавців та фахівців

Інформація про експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об’єктів

Відомості про саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності та делегування їм повноважень щодо проведення професійної атестації і відомостей про саморегулівні організації у сфері енергетичної ефективності

Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, який є невід’ємною архівною складовою частиною Реєстру будівельної діяльності електронної системи

Відомості про базові організації у будівництві

Тексти державних будівельних норм (контрольні примірники будівельних норм)

Перелік національних стандартів для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Перелік європейських документів з визначення прийнятності

Перелік національних документів з визначення прийнятності

Перелік національних стандартів для будівельної продукції, що надається на ринку та не охоплюється або не повністю охоплюється національними стандартами для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”.”.

 1. У Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
  від 23 червня 2021 р. № 681 “Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 55, стаття 3401, № 76, стаття 4775; 2022 р., № 4,  статті 192, 196, № 37, стаття 1982, № 53, стаття 3086, № 54, стаття 3173, № 70, стаття 4233, № 75, стаття 4554):
 • абзац десятий пункту 2 після слів “забезпечення енергетичної ефективності будівель” доповнити словами “, надання будівельної продукції на ринку,”;
 • пункт 3 після слів “обліку та надання інформації у сфері будівництва,” доповнити словами “у сфері надання будівельної продукції на ринку,”;
 • підпункт 1 пункту 15 викласти в такій редакції:

“1) доступ користувачів електронної системи до електронного кабінету (у тому числі  може надаватися у тестовому режимі згідно з пунктами 125-141 цього Порядку) після проходження процедури електронної ідентифікації та автентифікації таких користувачів, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованого електронного підпису та/або печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу та процедуру авторизації;”;

 • доповнити новим пунктом 27¹ такого змісту:

“27¹.  У випадках визначених законодавством, під час формування (складання) адміністратором центру надання адміністративних послуг заяви в електронній формі,  автоматично програмними засобами електронної системи забезпечується проведення аналізу наведених у ній відомостей.

Аналіз здійснюється шляхом порівняння відомостей, що зазначаються у заяві в електронній формі, із відомостями, що містяться в електронній системі.

У разі виявлення розбіжностей/невідповідностей автоматично засобами електронної системи формується повідомлення про наявність помилок або недостатність даних наведених у заяві.”;

 • пункт 45 доповнити новими підпунктами 27-31 такого змісту:

“27) Національною інформаційною системою державного ринкового нагляду;

28) електронною системою закупівель;

29) електронною національною системою моніторингу енергоефективності;

30) Реєстром призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій;

31) Державним реєстром майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.”;

 • доповнити новим пунктом 50¹ такого змісту:

“50¹. Під час здійснення дій, передбачених пунктом 50 цього Порядку, до електронної системи вносяться відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для отримання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва, передбачених цим Порядком, а саме:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податку (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідним органам державної влади та мають відмітку в паспорті) або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідним органам державної влади та мають відмітку в паспорті.»;

 • у пункті 59:

абзац п’ятнадцятий підпункту 9 викласти в такій редакції:

“результати проведення обстеження та паспортизації об’єктів (у тому числі паспортів об’єктів відповідно до статті 39² Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”);”;

доповнити новими підпунктами 18-24 такого змісту:

“18) проектів повторного використання у будівництві;

19) експертних оцінок проекту повторного використання у будівництві;

20) декларацій показників будівельної продукції;

21) перекладів декларацій показників разом з копією декларацій показників, складених іноземною мовою;

22) висновків про технічну прийнятність будівельної продукції;

23) переліки регламентних технічних специфікацій, що передбачені Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку;

24) інформації, що передбачена Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”.”;

 • у пункті 60:

у підпункті 1:

абзац дев’ятнадцять викласти в такій редакції:

“результати проведення обстеження та паспортизації об’єктів (у тому числі паспортів об’єктів відповідно до статті 39² Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”);”;

доповнити новими абзацами такого змісту:

“експертна оцінка проекту повторного використання у будівництві;

декларація показників будівельної продукції;”;

підпункт 2 доповнити новими абзацами такого змісту:

“внесення перекладу декларації показників будівельної продукції, складеної іноземним виробником іншою мовою;

внесення інформації про небезпечні або шкідливі хімічні речовини та суміші, що містяться у будівельній продукції;

внесення висновків про технічну прийнятність будівельної продукції;

подання заявки щодо видачі висновку про технічну прийнятність будівельної продукції, а також здійснюються інші дії відповідно до Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”.”;

 • у пункті 124:

підпункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

“внесенням інформації або створенням документів передбачених, Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”.”;

підпункт 16  викласти в такій редакції:

“16) листування з користувачами електронного кабінету (у тому числі повідомлення про самочинне будівництво), подання скарг на рішення, дії та бездіяльність органу ліцензування, експертних організацій, уповноважених органів містобудування та архітектури, органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, органів містобудівного контролю та державного містобудівного нагляду, ДСНС та його територіальних органів, спеціальних установ страхового фонду документації, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, військових адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, юридичних осіб, які надають технічні умови, уповноважених органів, які надають висновки з оцінки впливу на довкілля, енергоаудиторів будівель, фахівців з обстеження інженерних систем, саморегулівних організацій у сфері архітектури та у сфері енергоефективності, виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, публічних реєстраторів, нотаріусів, органів із сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», які здійснюють сертифікацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, розробників проектної документації на будівництво, генеральних підрядників, підрядників, інженерів-консультантів, а також отримання інформації про стан та результати розгляду таких скарг;”;

 • у пункті 125:

підпункт 12 викласти в такій редакції:

“12) органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи;»;

підпункт 16 викласти в такій редакції:

“16) енергоаудитори будівель;”;

підпункт 18 викласти в такій редакції:

“18) саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності та у сфері енергоефективності;”;

підпункт 241 викласти в такій редакції:

“241)  ДСНС та його територіальні органи;”;

пункт 30 виключити;

доповнити новими підпунктами 46 – 51 такого змісту:

“46) виробники (імпортери, розповсюджувачі) будівельної продукції;

47) органи з визначення технічної прийнятності;

48) національна організація органів з визначення технічної прийнятності;

49) орган державного ринкового нагляду у сфері надання будівельної продукції на ринку;

50) призначений орган (органи) з оцінки відповідності, який залучено до проведення оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, відповідно до застосованої системи (систем) оцінки;

51) утримувач центрального фонду будівельних норм.”;

 • підпункт 1 пункту 147 викласти в такій редакції:

“1) створення, завантаження та підписання звітів про результати експертизи проектної документації на будівництво об’єктів та експертної оцінки проекту повторного використання у будівництві; ”;

 • підпункт 2 пункту 149 та підпункт 2 пункту 150 доповнити новим абзацом такого змісту:

“звернень до ДСНС та його територіальних органів, під час розгляду питань, пов’язаних з видачею сертифіката (у разі необхідності), з метою отримання висновку щодо виконання у повному обсязі вимог цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;”;

 • у пункті 153 після слів “енергоаудиторів”, “енергоаудитором”, “енергоаудитора” доповнити словом “будівель”;
 • пункт 156 доповнити новими підпунктами 17 та 18 такого змісту:

“17) розміщення державних будівельних норм у контрольному стані (актуалізація документа в останній редакції із внесеними змінами);

18) оприлюднення інформації та документів, передбачених Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”.”;

 • пункт 163 викласти в такій редакції:

“163. Через електронний кабінет посадової особи ДСНС та його територіальних органів залежно від доступу здійснюється:

1) внесення відомостей про об’єкти підвищеної небезпеки (крім коду об’єкта підвищеної небезпеки та адреси);

2) внесення змін та доповнень до відомостей про об’єкти підвищеної небезпеки (крім коду об’єкта підвищеної небезпеки та адреси);

3) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

4) внесення висновків щодо повноти виконання вимог пожежної
та техногенної безпеки під час прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками – у разі залучення ДСНС органом державного архітектурно-будівельного контролю;

  5) доступ до проектної документації на будівництво об’єктів;

6) надання згідно з компетенцією обґрунтованих пропозицій (висновків) щодо можливості (неможливості) погодження відхилень або рекомендацій стосовно компенсаційних заходів до матеріалів звернень із питань обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами;

7) отримання статистичних даних.”;

 • у пункті 166:

підпункт 2 викласти в такій редакцій:

“2) завантаження контрольних примірників галузевих будівельних норм для реєстрації їх Мінрегіоном”;

доповнити підпунктом 2¹ такого змісту:

“2¹) оприлюднення текстів галузевих будівельних норм у контрольному стані (актуалізація документа в останній редакції із внесеними змінами);”;

 • доповнити новими пунктами 166¹ – 166⁶ такого змісту:

“166¹. Через електронний кабінет виробника (імпортера, розповсюджувача) будівельної продукції здійснюється:

1) складання декларації показників будівельної продукції за формою декларації показників будівельної продукції та інструкції із її складання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня  2021 року № 1458 “Деякі питання надання будівельної продукції на ринку” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 12, ст. 639);

2) внесення перекладу декларації показників будівельної продукції, складеної іноземною мовою та копії декларації показників, складеної іноземною мовою;

3) внесення інформації про небезпечні або шкідливі хімічні речовини та суміші, що містяться у будівельній продукції;

4)  направлення заявок на видачу висновку про технічну прийнятність;

5) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

166². Через електронний кабінет органу з визначення технічної прийнятності здійснюється:

1) одержання заявок від виробників будівельної продукції на видачу висновку про технічну прийнятність;

2) внесення висновків про технічну прийнятність будівельної продукції;

  3) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

166³. Через електронний кабінет національної організації органів з визначення технічної прийнятності здійснюється:

1) забезпечення вільного доступу в електронному форматі до текстів європейських документів з визначення прийнятності та посилань на висновки про технічну прийнятність, видані органами з визначення технічної прийнятності, що є членами зазначеної організації;

2) надання проекту національного документу на розгляд Мінрегіону;

3) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

166⁴. Через електронний кабінет утримувача центрального фонду будівельних норм здійснюється:

1) завантаження підготовлених до реєстрації контрольних примірників державних будівельних норм;

2) актуалізація текстів будівельних норм в останній редакції із внесеними змінами;

3) внесення відомостей про державні будівельні норми;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

166⁵. Через електронний кабінет призначеного органу (органів) з оцінки відповідності, який залучено до проведення оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, відповідно до застосованої системи (систем) оцінки здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) у випадках, визначених законодавством, внесення відомостей та створення документів;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

166⁶. Через електронний кабінет органу державного ринкового нагляду у сфері надання будівельної продукції здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) у випадках, визначених законодавством, внесення відомостей та створення документів;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.”;

 • пункт 1721 виключити;
 • у пункті 1745 після слова “самоврядування” доповнити словами “та їх виконавчих органів”;
 • пункт 17412 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

“5) створення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.”;

 • доповнити новим пунктом 17413 такого змісту:

“17413. Через електронний кабінет уповноваженої особи саморегулівної організації у сфері енергоефективності здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) у випадках, визначених законодавством, внесення відомостей та створення документів;

3) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором;

4) отримання статистичних даних.;”

 • підпункт 8 пункту 179 викласти в такій редакції:

“8) оприлюднення та відкритий доступ будь-яких фізичних та юридичних осіб до будівельних норм, обов’язкових для виконання національних/державних стандартів, текстів європейських документів з визначення прийнятності або посилання на офіційний веб-сайт європейської організації органів з визначення технічної прийнятності,  кодексів усталеної практики, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону, з можливістю їх пошуку за датою прийняття та/або номером, назвою, контекстом, найменуванням органу, який видав документ, галуззю економічної діяльності, видом будівельних робіт та іншими параметрами пошуку;”;

 • у тексті Порядку слова “телекомунікаційних мереж”, “технічних засобів телекомунікацій”, “телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах”, “інформаційно-телекомунікаційних систем” в усіх відмінках замінити відповідно словами “електронних комунікаційних мереж”, “технічних засобів електронних комунікацій”, “електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах”, “інформаційно-комунікаційних систем ” у відповідних відмінках;

24) у додатку 3 до Порядку “Таблиця співвідношення класифікаторів цільового призначення, переліків функціонального зонування територій та класифікатора будівель і споруд”:

до коду «1211.1» у графі 1:

графу 10 після слів «для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення» доповнити словами «для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення»;

графу 11 після цифр «07.01» доповнити цифрами «03.17»;

графу 12 після цифр «4.3» доповнити цифрами «1.6, 1.11.3, 1.11.6, 2.6»;

до коду «1211.2» у графі 1:

графу 10 доповнити словами «для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення»;

графу 11 доповнити цифрами «03.17»;

графу 12 доповнити цифрами «4.3, 1.6, 1.11, 1.11.3, 1.11.6, 1.17, 2.6»;

до коду «1211.5» у графі 1:

графу 10 після слів «для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства» доповнити словами «для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення»;

графу 11 після цифр «12.04» доповнити цифрами «03.17»;

графу 12 після цифр «3.2.2» доповнити цифрами «1.6, 1.11.3, 1.11.6, 2.6»;

до коду «1212.9» у графі 1:

графу 10 доповнити словами «для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення»;

графу 11 доповнити цифрами «03.17»;

графу 12 доповнити цифрами «4.3, 1.6, 1.11, 1.11.3, 1.11.6, 1.17, 2.6»;

до коду «1220.9» у графі 1:

графу 10 після слів «для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку» доповнити словами «для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку»;

графу 11 після цифр «03.10» доповнити цифрами «03.15, 13.02»;

графу 12 після цифр «1.13.2» доповнити цифрами «1.11.5, 1.12.9, 1.14.9, 3.2, 3.2.9»;

до коду «1230.1» у графі 1:

графу 10 після слів «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» доповнити словами «для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення»;

графу 11 після цифр «03.07» доповнити цифрами «03.17»;

графу 12 після цифр «1.11.6» доповнити цифрами «1.6, 1.11.3, 1.11.6, 1.17, 2.6, 4.3»;

до коду «1230.4» у графі 1:

графу 10 після слів «для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування» доповнити словами «для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення»;

графу 11 після цифр «03.08» доповнити цифрами «03.17»;

графу 12 після цифр «1.12.9» доповнити цифрами «4.3, 1.6, 1.11, 1.17, 2.6»;

до коду «1241.7» у графі 1:

графу 10 після слів «для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку» доповнити словами «для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»;

графу 11 після цифр «13.03» доповнити цифрами «13.05»;

графу 12 після цифр «3.4» доповнити цифрами «11.14»;

до коду «1241.9» у графі 1:

графу 10 доповнити словами «для розміщення постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»;

графу 11 доповнити цифрами «13.05»;

графу 12 доповнити цифрами «11.14, 1.14.9»;

до коду «1252.7» у графі 1:

графу 10 після слів «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» доповнити словами «для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку»;

графу 11 після цифр «11.02» доповнити цифрами «13.02»;

графу 12 після цифр «3.1.5» доповнити цифрами «1.14.9, 3.2, 3.2.9»;

до коду «1252.8» у графі 1:

графу 10 після слів «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» доповнити словами «для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку»;

графу 11 після цифр «11.02» доповнити цифрами «13.02»;

графу 12 після цифр «3.1.5» доповнити цифрами «1.14.9, 3.2, 3.2.9»;

до коду «1252.9» у графі 1:

графу 10 після слів «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» доповнити словами «для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку»;

графу 11 після цифр «11.02» доповнити цифрами «13.02»;

графу 12 після цифр «3.1.5» доповнити цифрами «1.14.9, 3.2, 3.2.9»;

до коду «1261.9» у графі 1:

графу 10 після слів «для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування» доповнити словами «для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови»;

графу 11 після цифр «03.05» доповнити цифрами «03.15»;

графу 12 після цифр «1.12.4» доповнити цифрами «1.11.5, 1.12.9»;

до коду «1262.1» у графі 1:    

графу 10 після слів «для розміщення та обслуговування музейних закладів» доповнити словами «для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення»;

графу 11 після цифр «08.02» доповнити цифрами «03.17»;

графу 12 після цифр «4.4» доповнити цифрами «4.3, 1.6, 1.11, 1.11.3, 1.11.6, 1.17, 2.6»;

до коду «2213.1» у графі 1:

графу 10 після слів «для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій» доповнити словами «для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»;

графу 11 після цифр «13.01» доповнити цифрами «13.05»;

графу 12 після цифр «3.2.9» доповнити цифрами «11.14»;

до коду «2213.2» у графі 1:

графу 10 після слів «для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій» доповнити словами «для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»;

графу 11 після цифр «13.01» доповнити цифрами «13.05»;

графу 12 після цифр «3.2.9» доповнити цифрами «11.14»;

до коду «2213.3» у графі 1:

графу 10 після слів «для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій» доповнити словами «для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»;

графу 11 після цифр «13.01» доповнити цифрами «13.05»;

графу 12 після цифр «3.2.9» доповнити цифрами «11.14»;

до коду «2213.9» у графі 1:

графу 10 після слів «для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій» доповнити словами «для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»;

графу 11 після цифр «13.01» доповнити цифрами «13.05»;

графу 12 після цифр «3.2.9» доповнити цифрами «11.14»;

до коду «2224.4» у графі 1:

графу 10 доповнити словами «для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»;

графу 11 доповнити цифрами «13.05»;

графу 12 доповнити цифрами «11.14, 1.14.9»;

до коду «2224.5» у графі 1:

графу 10 доповнити словами «для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»;

графу 11 доповнити цифрами «13.05»;

графу 12 доповнити цифрами «11.14, 1.14.9»;

до коду «2224.9» у графі 1:

графу 10 доповнити словами «для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»;

графу 11 доповнити цифрами «13.05»;

графу 12 доповнити цифрами «1.14, 1.14.9»;

25)  у додатку 6 до Порядку “Уніфіковані набори комплексних типів відомостей”:

пункт 64 викласти в такій редакції:

«64. У комплексному типі «Загальна інформація про проектну документацію» зазначаються такі відомості:

реєстраційний номер документа в Єдиній державній системі в сфері будівництва з використанням комплексного типу «Реєстраційний номер документа в Єдиній державній системі в сфері будівництва»;

номер проектної документації;

назва об’єкта будівництва;

кількість стадій проектування;

стадія проектування;

вид будівництва;

код ДКБС;

перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генеральним проектувальником);

тип проектної документації: проектна документація, науково-проектна документація, проектно-технологічна документація з демонтажу, проектна документація повторного використання;

відмітка про проведення робіт проводяться в зоні охорони пам’ятки;

категорія об’єкту;

вид робіт проектної документації;

вид робіт науково-проектної документації;

зони проведення робіт;

розрахунки та вишукування;

перелік видів робіт, виконаних проектувальником (генеральним проектувальником);

відмітка про те, що об’єкт споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії;

відмітка про наявність субпідрядників;

відмітка про наявність обґрунтовані відхилення від будівельних норм;

відомості про проектну організацію з використанням комплексного типу «Найменування та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи» або комплексного типу «Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)»;

серія, номер сертифіката експерта;

номер телефону;

дата укладення договору на розробку проектної документації відповідно до договору на виконання проектних робіт;

дата створення;

межа об’єкта будівництва на  картографічній основі.»;

доповнити новими пунктами 184¹-184⁴ такого змісту:

“184¹. У комплексному типі “Загальна інформація декларації показників будівельної продукції” зазначаються такі відомості:

реєстраційний номер документа в електронній системі із використанням комплексного типу “Реєстраційний номер документа в Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва”;

ідентифікаційні дані типу будівельної продукції;

використання за призначенням;

найменування/власне ім’я та прізвище, комерційне найменування чи торговельна марка (за наявності) виробника з використанням комплексного типу “Дані про юридичну особу” або “Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)”;

відомості про адресу виробника з використанням комплексного типу “Адреса”;

контактні дані виробника з використанням комплексного типу “Контактні дані”;

найменування/власне ім’я та прізвище уповноваженого представника (у разі потреби) з використанням комплексного типу “Дані про юридичну особу” або “Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)”;

відомості про адресу уповноваженого представника з використанням комплексного типу “Адреса”;

контактні дані (за наявності) уповноваженого представника (у разі потреби) з використанням комплексного типу “Контактні дані”;

система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції.

184². У комплексному типі “Регламентні технічні специфікації декларації показників будівельної продукції” зазначаються такі відомості:

якщо обрано значення “Будівельна продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”:

відомості про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку” з використанням комплексного типу “Документ”;

відомості про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби) з використанням комплексного типу “Дані про юридичну особу”;

ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності;

якщо обрано значення “Видано висновок про технічну прийнятність стосовно будівельної продукції”:

відомості про європейський або національний документ з визначення прийнятності з використанням комплексного типу “Документ”;

дата набрання чинності європейським або національним документом з визначення прийнятності;

інформація про висновок про технічну прийнятність з використанням комплексного типу “Документ”;

відомості про орган з визначення технічної прийнятності з використанням комплексного типу “Дані про юридичну особу”;

відомості про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби) з використанням комплексного типу “Дані про юридичну особу”;

ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності.

184³. У комплексному типі “Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками декларації показників будівельної продукції”  зазначаються такі відомості:

назви суттєвих експлуатаційних характеристик;

показники суттєвих експлуатаційних характеристик відповідно до назви суттєвих експлуатаційних характеристик;

позначення та назва регламентної технічної специфікації відповідно до назви суттєвих експлуатаційних характеристик.

184⁴. У комплексному типі “Інші відомості декларації показників будівельної продукції” зазначаються такі відомості:

інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію, що використовувалася з використанням комплексного типу “Документ”;

позначка, що суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу І декларації, відповідають задекларованим у розділі ІІІ декларації показникам будівельної продукції, пов’язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;

позначка, що декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;

позначка, що декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу І декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.”;

доповнити пунктами 192 – 198 такого змісту:

“192. У комплексному типі “Загальна інформація про експертну оцінку проекту повторного використання у будівництві” зазначаються такі відомості:

реєстраційний номер документа в Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва з використанням комплексного типу “Реєстраційний номер документа в Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва”;

назва проектної документації, розробленої для повторного використання;

реєстраційний номер проекту повторного використання в електронній системі;

проектна організація з використанням комплексного типу “Найменування та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи”;

тип експертної оцінки (позитивний/негативний);

резолютивна частина експертної оцінки;

коментар щодо можливості застосування проектних рішень;

відомості про договір між замовником проекту повторного використання та експертною організацією з використанням комплексного типу “Договір”;

номер експертної оцінки;

дата експертної оцінки.

 1. У комплексному типі “Характеристики та умови для будівництва” зазначаються такі відомості:

характеристики/умови для будівництва;

опис відповідно до характеристики/умови для будівництва;

примітка відповідно до характеристики/умови для будівництва.

 1. У комплексному типі “Архітектурні рішення” зазначаються такі відомості:

вид архітектурного рішення;

опис відповідно до виду архітектурного рішення;

примітка відповідно до виду архітектурного рішення.

 1. У комплексному типі “Конструктивні рішення” зазначаються такі відомості:

вид конструктивного рішення;

опис відповідно до виду конструктивного рішення;

примітка відповідно до виду конструктивного рішення.

 1. У комплексному типі “Інженерне забезпечення” зазначаються такі відомості:

вид інженерного забезпечення;

опис відповідно до виду інженерного забезпечення;

 примітка відповідно до виду конструктивного рішення.

 1. У комплексному типі “Загальна інформація щодо рішення про переведення дачного (садового) будинку” зазначаються такі відомості:

реєстраційний номер документа в Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва з використанням комплексного типу “Реєстраційний номер документа в Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва”;

дата створення;

реєстраційний номер заяви про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку;

статус рішення;

примітка.

 1. У комплексному типі “Загальна інформація щодо заяви про переведення дачного (садового) будинку” зазначаються такі відомості:

орган, якому надсилається заява з використанням комплексного типу “Найменування та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи”;

реєстраційний номер документа в Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва з використанням комплексного типу “Реєстраційний номер документа в Єдиній державній електронній  системі в сфері будівництва”;

дата створення даних;

виконавчий комітет;

тип будинку, що потребує переведення;

реєстраційний номер звіту про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку;

ідентифікатор об’єкта будівництва.”;

26) у додатку 7 до Порядку “Набори комплексних типів відомостей для створення та внесення електронних документів”:

доповнити новим пунктом 70¹ такого змісту:

“701. В електронному документі “Декларація показників будівельної продукції” зазначаються дані з використанням:

комплексного типу “Загальна інформація декларації показників будівельної продукції”;

комплексного типу “Регламентні технічні специфікації декларації показників будівельної продукції”;

комплексного типу “Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками декларації показників будівельної продукції”;

комплексного типу “Інші відомості декларації показників будівельної продукції”;

комплексного типу “Додаток”;

комплексного типу “Дата, підпис”.”;

  доповнити новими пунктами 78 – 80 такого змісту:

“78. В електронному документі “Експертна оцінка проекту повторного використання у будівництві” зазначаються дані з використанням:

комплексного типу “Загальна інформація про експертну оцінку проекту повторного використання у будівництві”:

комплексного типу “Відомості про замовників”;

комплексного типу “Характеристики та умови для будівництва”;

комплексного типу “Архітектурні рішення”;

комплексного типу “Конструктивні рішення”;

комплексного типу “Інженерне забезпечення”;

комплексного типу “Об’єкти обліку”;

комплексного типу “Кошторисна вартість будівництва”;

комплексного типу “Відповідальні експерти (фахівці)”;

комплексного типу “Файли” щодо експертної оцінки, рецензії, додатка до звіту;

комплексного типу “Дата, підпис”.

 1. В електронному документі “Рішення про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок” зазначаються дані з використанням:

комплексного типу “Загальна інформація щодо рішення про переведення дачного (садового) будинку”;

комплексного типу “Загальна інформація щодо заяви про переведення дачного (садового) будинку”;

комплексного типу “Відомості про замовників”;

комплексного типу “Місце розташування об’єкта будівництва та адреса”;

комплексного типу “Відомості про земельну ділянку”;

комплексного типу “Додаток”;

комплексного типу “Дата, підпис”.

 1. В електронному документі “Заява про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок” зазначаються дані з використанням:

комплексного типу “Загальна інформація щодо заяви про переведення дачного (садового) будинку”;

комплексного типу “Відомості про замовників”;

комплексного типу “Місце розташування об’єкта будівництва та адреса”;

комплексного типу “Відомості про земельну ділянку”;

комплексного типу “Додаток”;

комплексного типу “Дата, підпис”.”.

____________

Повернутися вгору