Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін допостанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 477»

09.09.2021

Проєкт

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                            2021 р. №

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2018 р. № 477

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 477 «Про затвердження Порядку перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків за встановлення вузлів комерційного обліку» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 50, ст. 1758) зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України                                                         Д. ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                   2021 р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 477

  1. У постанові:
  • назву постанови викласти у такій редакції:

«Про затвердження Порядку перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг у складі тарифів на комунальні послуги кошів за встановлення вузлів комерційного обліку»;

  • у пункті 1 слова «та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків» замінити словами «у складі тарифів на комунальні послуги кошів»;
  • у пункті 3 слова «внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, сплачених споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання» замінити словами «сплачених споживачами та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, коштів на обслуговування та заміну вузла(ів) комерційного обліку»;
  1. У Порядку перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, затвердженому постановою:
  • назву Порядку викласти у такій редакції:

«Порядок перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг у складі тарифів на комунальні послуги кошів за встановлення вузлів комерційного обліку»;

  • пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає механізм перерахування виконавцем комунальної послуги, який не є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж, сплачених споживачами комунальних послуг, у тому числі власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання (далі – споживачі) у складі тарифів на комунальні послуги кошів за встановлення вузлів комерційного обліку, враховуючи кошти на їх придбання та оформлення проектної документації (далі – кошти) оператору зовнішніх інженерних мереж.»;

3) по всьому тексту Порядку слово «внески» замінити словом «кошти» у всіх числах і відмінках;

4) по всьому тексту Порядку слова «та власників (співвласників) приміщень» виключити;

5) у пункті 7 слово «кварталі» замінити словом «місяці»;

6) у абзаці другому пункту 8 слово «кварталом» замінити словом «періодом», а слово «квартал» – словом «місяць»;

7) доповнити Порядок новим пунктом 11 такого змісту:

«11. Кошти, сплачені споживачами теплової енергії у складі тарифів на теплову енергію теплопостачальній організації, яка не є оператором зовнішніх інженерних мереж, перераховуються оператору зовнішніх інженерних мереж на умовах, визначених цим Порядком.»;

8) назву додатку до Порядку викласти у такій редакції:

«Примірний договір про перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг у складі тарифів на комунальні послуги кошів за встановлення вузлів комерційного обліку»;

  1. У Примірному договорі:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Виконавець зобов’язується здійснювати перерахування оператору коштів, у складі тарифу на комунальну послугу за встановлення вузлів комерційного обліку, враховуючи кошти на їх придбання та оформлення проектної документації (далі – кошти), сплачених споживачами комунальних послуг, у тому числі, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання (далі – власники (співвласники) приміщень) (далі – споживачі), на умовах договору, а оператор зобов’язується надати виконавцю необхідну інформацію для здійснення перерахування коштів та оплатити виконавцю надані ним послуги.»;

2) по всьому тексту Примірного договору слово «внески» замінити словом «кошти» у всіх числах і відмінках;

3) по всьому тексту Примірного договору слова «та власників (співвласників) приміщень» у всіх відмінках виключити;

4) у пунктах 3, 9, 12, 15 Примірного договору слово «квартал» замінити словом «місяць» у всіх числах і відмінках;

4) у пункті 6 Примірного договору:

слово «кварталом» замінити словом «періодом», а слова «календарний квартал» – словами «календарний місяць»;

____________________

Повернутися вгору