Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у вигляді внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, у разі не встановлення оператором зовнішніх інженерних мереж у відповіднійбудівлі вузла (вузлів) комерційного обліку»

27.09.2021

 

П Р О Є К Т

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                            2021 р. №

Київ

 

Про затвердження Порядку відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у вигляді внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, у разі не встановлення оператором зовнішніх інженерних мереж у відповідній будівлі вузла (вузлів) комерційного обліку

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у вигляді внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, у разі не встановлення оператором зовнішніх інженерних мереж у відповідній будівлі вузла (вузлів) комерційного обліку, що додається.

 

Прем’єр-міністр України                                                    Денис ШМИГАЛЬ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                                    2021 р. №

 

ПОРЯДОК
відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у вигляді внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, у разі не встановлення оператором зовнішніх інженерних мереж у відповідній будівлі вузла (вузлів) комерційного обліку

 

 1. Цей Порядок визначає механізм та умови відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у вигляді внесків за встановлення вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, у разі не встановлення оператором зовнішніх інженерних мереж у відповідній будівлі вузла (вузлів) комерційного обліку води та теплової енергії.

         

 1. Дія цього Порядку поширюється на власників (співвласників) будівлі, суб’єктів господарювання всіх форм власності, предметом діяльності яких є постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання (виконавців комунальних послуг), що є операторами зовнішніх інженерних мереж (далі – суб’єкт господарювання), а також відповідних суб’єктів господарювання, що не є операторами зовнішніх інженерних мереж.

 

 1. Положення цього Порядку застосовується у випадку застосування до власника (співвласників) будівлі внесків за встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку води та теплової енергії, встановлених органами місцевого самоврядування згідно із законодавством.

 

 1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

власник будівлі – фізична або юридична особа, яка є власником будівлі, та сплачувала внески за встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку води та теплової енергії у відповідній будівлі;

співвласник будівлі – власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку, який сплачував внески за встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку води та теплової енергії у відповідній будівлі.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

 

 1. Власник (співвласники) будівлі мають право на відшкодування коштів, сплачених виконавцю відповідної комунальної послуги у вигляді внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, у разі не встановлення оператором зовнішніх інженерних мереж у відповідній будівлі вузла (вузлів) комерційного обліку, на умовах, передбачених цим Порядком.

 

 1. Суб’єкт господарювання визначає обсяг коштів, що надійшли на його рахунок від власників (співвласників) будівлі на оснащення відповідної будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у вигляді внесків за встановлення вузлів комерційного обліку води та теплової енергії.

Відшкодування коштів власнику (співвласникам) будівлі здійснюється суб’єктом господарювання виходячи із фактично отриманої ним суми коштів на оснащення відповідної будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених власником (співвласниками) будівлі у вигляді внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, у разі не встановлення оператором зовнішніх інженерних мереж у відповідній будівлі вузла (вузлів) комерційного обліку.

Визначення суми фактично сплачених коштів на оснащення відповідної будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, що підлягають відшкодуванню  власнику (співвласникам) будівлі, здійснюється з моменту застосування до  власника (співвласників) будівлі внесків за встановлення вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, затверджених в установленому порядку органом місцевого самоврядування, до моменту набрання чинності постанови, якою затверджено цей Порядок.

У разі застосування до власника (співвласників) будівлі тарифів на теплову енергію, комунальні послуги, що враховують витрати на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, раніше ніж дата набрання чинності постанови, якою затверджено цей Порядок, визначення суми фактично сплачених коштів на оснащення відповідної будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, що підлягають відшкодуванню власнику (співвласникам) будівлі, здійснюється з моменту застосування до власника (співвласників) будівлі внесків за встановлення вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, затверджених в установленому порядку органом місцевого самоврядування, до моменту введення в дію таких тарифів.

 

 1. Кошти, отримані виконавцем комунальної послуги, як плата у вигляді внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, підлягають відшкодуванню власнику (співвласникам) будівлі, у разі не встановлення оператором зовнішніх інженерних мереж вузла (вузлів) комерційного обліку у відповідній будівлі, протягом місяця з дня набрання чинності постанови, якою затверджено цей Порядок, або протягом місяця з дати початку застосування до власника (співвласників) будівлі тарифів на теплову енергію, комунальні послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, що враховують витрати на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, залежно від умов, визначених у пункті 6 цього Порядку.

Кошти відшкодовуються власнику (співвласникам) будівлі шляхом зарахування їх у рахунок зобов’язань власника (співвласників) будівлі за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання (залежно від виду внеску, що застосовувався до власника (співвласників) будівлі), крім випадку припинення дії договору купівлі-продажу теплової енергії або договору про надання комунальних послуг.

У разі припинення дії договору купівлі-продажу теплової енергії або договору про надання комунальних послуг сума відшкодування повертається власнику (співвласникам) будівлі у порядку та у спосіб, узгоджений між суб’єктом господарювання та власником (співвласниками) будівлі.

 

 1. За рішенням власника будівлі або за рішенням зборів співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», кошти, сплачені власником (співвласниками) будівлі у вигляді внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, можуть акумулюватися на рахунку суб’єкта господарювання з метою подальшого встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку у відповідній будівлі.

Для забезпечення встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку у відповідній будівлі власник (співвласники) будівлі приймають рішення щодо:

1) доплати частини коштів, якої не вистачає для встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку у будівлі (недофінансованої за рахунок сплати внесків частини коштів);

2) застосування тарифів на теплову енергію, комунальні послуги, що враховують витрати на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку.

У разі застосування тарифів на теплову енергію, комунальні послуги, що враховують, витрати на оснащення будівлі вузла (вузлів) комерційного обліку, такі тарифи застосовується до власника (співвласників) будівлі до моменту повного покриття витрат, необхідних для встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку у будівлі, що дозволить компенсувати недофінансовану, власником (співвласникам) будівлі, частину коштів на встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку.

Акумулювання коштів на рахунку суб’єкта господарювання з метою подальшого встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку у відповідній будівлі здійснюється згідно із:

заявою, поданою власником будівлі суб’єкту господарювання (подається у довільній формі);

рішенням зборів співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно до закону.

Прийняття відповідного рішення власником (співвласниками) будівлі здійснюється протягом місяця з дня набрання чинності постанови, якою затверджено цей Порядок.

 

 1. У разі, якщо власник (співвласники) будівлі приймають рішення про акумулювання коштів на рахунку суб’єкта господарювання з метою подальшого встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку у відповідній будівлі, суб’єкт господарювання визначає суму коштів, необхідну для забезпечення встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку з урахуванням фактично сплачених власником (співвласниками) будівлі коштів на оснащення вузлом (вузлами) комерційного обліку у відповідній будівлі, та доводить її до відома власника (співвласників) будівлі у будь-який спосіб.

 

 1. Протягом одного місяця з дня набрання чинності постанови, якою затверджено цей Порядок, суб’єкт господарювання, який отримував кошти у вигляді внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, та не здійснив їх встановлення у відповідній будівлі, повідомляє власника (співвласників) будівлі про відшкодування отриманих коштів та можливість прийняття власником (співвласниками) будівлі рішення про акумулювання коштів на рахунку суб’єкта господарювання з метою подальшого встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку у відповідній будівлі.

Відповідне повідомлення надсилається власнику (співвласникам) будівлі письмово або розміщується у рахунках на оплату теплової енергії чи комунальних послуг.

У зазначеному повідомленні суб’єкт господарювання повинен вказати суму коштів, отриманих від власника (співвласника) будівлі у вигляді внесків за встановлення у будівлі вузлів комерційного обліку, що підлягає відшкодуванню на умовах, визначених цим Порядком.

 

 1. У разі якщо суб’єкт господарювання, що є виконавцем комунальної послуги, не є оператором зовнішніх інженерних мереж, кошти на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, що підлягають відшкодуванню власнику (співвласникам) будівлі перераховуються оператором зовнішніх інженерних мереж виконавцю комунальної послуги з метою їх подальшого відшкодування власнику (співвласникам) будівлі згідно з вимогами цього Порядку.

Суб’єкт господарювання, що є виконавцем комунальної послуги, та оператор зовнішніх інженерних мереж здійснюють звіряння обсягу коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, отриманих виконавцем від власника (співвласників) будівлі у вигляді внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, та коштів, перерахованих виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж.

 

 1. У разі укладення колективного договору про надання комунальних послуг або договору про надання комунальних послуг з колективним споживачем, відшкодування коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у вигляді внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, у разі не встановлення оператором зовнішніх інженерних мереж у відповідній будівлі вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється шляхом перерахування загальної суми коштів на рахунок:

1) управителя або іншої уповноваженої співвласниками особи (за умови надання колективного договору);

2) об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої юридичної особи, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах уклала відповідний договір про надання відповідної комунальної послуги (за умови укладання договору з колективним споживачем), для подальшого відшкодування коштів співвласникам будівлі у рахунок їх зобов’язань за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання (залежно від виду внеску, що застосовувався до співвласників будівлі).

 

 1. У разі якщо суб’єкт господарювання встановив у будівлі вузол (вузли) комерційного обліку, але власник (співвласники) будівлі не відшкодував (відшкодували) всієї вартості встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку, у такому випадку до власника (співвласників) будівлі застосовуються тарифи на теплову енергію, комунальні послуги, що враховують витрати за встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку, до повного покриття витрат, понесених на встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку у відповідній будівлі.

 

 1. Спори щодо відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у вигляді внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, у разі не встановлення оператором зовнішніх інженерних мереж у відповідній будівлі вузла (вузлів) комерційного обліку, вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

 

________________________________________

 

Повернутися вгору