Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у складі тарифів на теплову енергію та відповідні комунальні послуги, у разі встановлення ним (ними) вузла (вузлів) комерційного обліку у будівлі самостійно (за власні кошти)»

27.09.2021

П Р О Є К Т

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                            2021 р. №       
Київ

Про затвердження Порядку відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у складі тарифів на теплову енергію та відповідні комунальні послуги, у разі встановлення ним (ними) вузла (вузлів) комерційного обліку у будівлі самостійно (за власні кошти)

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у складі тарифів на теплову енергію та відповідні комунальні послуги, у разі встановлення ним (ними) вузла (вузлів) комерційного обліку у будівлі самостійно (за власні кошти), що додається.

 

Прем’єр-міністр України                                                    Денис ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                             2021 р. №

 

ПОРЯДОК
відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у складі тарифів на теплову енергію та відповідні комунальні послуги, у разі встановлення ним (ними) вузла (вузлів) комерційного обліку у будівлі самостійно (за власні кошти)

 1. Цей Порядок визначає механізм та умови відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у складі тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання (далі – теплова енергія, комунальні послуги), у разі встановлення ним (ними) вузла (вузлів) комерційного обліку води та теплової енергії у будівлі самостійно (за власні кошти).
 2. Дія цього Порядку поширюється на власників (співвласників) будівлі, суб’єктів господарювання всіх форм власності, предметом діяльності яких є постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання (виконавців комунальних послуг), що є операторами зовнішніх інженерних мереж (далі – суб’єкт господарювання), а також відповідних суб’єктів господарювання, що не є операторами зовнішніх інженерних мереж.
 3. Положення цього Порядку застосовується у випадку застосування до власника (співвласників) будівлі тарифів на теплову енергію, комунальні послуги, що враховують витрати на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку води та теплової енергії (враховуючи витрати на придбання вузла (вузлів) комерційного обліку, їх встановлення, оформлення проектної документації) після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг».
 4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

власник будівлі – фізична або юридична особа, яка є власником будівлі, та сплачує за теплову енергію, комунальні послуги, за тарифами, що враховують витрати на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку;

співвласник будівлі – власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку, який сплачує за комунальні послуги, за тарифами, що враховують витрати на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

 1. У разі оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку води та теплової енергії за кошти власника (співвласників) будівлі, такий власник (співвласники) має (мають) право на відшкодування коштів, сплачених у складі тарифів на теплову енергію, комунальні послуги, на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку.
 2. Відшкодування коштів власнику (співвласникам) будівлі здійснюється суб’єктом господарювання виходячи із фактично отриманої ним суми коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку за рахунок тарифів на теплову енергію, комунальні послуги, що передбачали відповідні витрати.
 3. Відшкодування коштів власнику (співвласникам) будівлі здійснюється суб’єктом господарювання за умови взяття вузла (вузлів) комерційного обліку, встановленого (их) власником (співвласниками) будівлі за власні кошти, на абонентський облік згідно з Порядком прийняття приладу обліку на абонентський облік, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.10.2018 № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2018 р. за № 1304//32756.
 4. Суб’єкт господарювання визначає обсяг коштів, що надійшли на його рахунок від власника (співвласників) будівлі на оснащення відповідної будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку виходячи із структури тарифів на теплову енергію, комунальні послуги, що враховують відповідні витрати.

Обсяг коштів, що підлягає поверненню власнику (співвласникам) будівлі, розраховується виходячи із розміру інвестиційної складової на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, врахованої у складі тарифів.

Визначення суми фактично сплачених коштів, що підлягають поверненню здійснюється з моменту введення в дію  тарифів на теплову енергію, комунальні послуги, які враховують витрати на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, та до моменту взяття на абонентський облік вузла (вузлів) комерційного обліку встановленого (встановлених) за кошти власника (співвласників) будівлі, по кожній будівлі окремо. 

Сума коштів для кожного власника (співвласника) будівлі визначається виходячи із фактично сплачених ним коштів за теплову енергію, комунальні послуги.

У разі наявності у власника (співвласників) будівлі заборгованості за теплову енергію, комунальні послуги сума коштів, що підлягає поверненню, визначається пропорційно обсягу сплачених власником (співвласником) будівлі коштів.

 1. Протягом одного місяця з дати взяття вузла (вузлів) комерційного обліку на абонентський облік, суб’єкт господарювання відшкодовує кошти власнику (співвласникам) будівлі та повідомляє власника (співвласників) будівлі про повернення коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, отриманих за рахунок тарифів.

Відповідне повідомлення надсилається власнику (співвласникам) будівлі у письмовому вигляді та/або розміщується у рахунках на оплату теплової енергії чи комунальних послуг.

У зазначеному повідомленні суб’єкт господарювання повинен вказати суму коштів, сплачених власником (співвласниками) будівлі у складі тарифів на теплову енергію чи комунальних послуг, у разі встановлення ним (ними) вузла (вузлів) комерційного обліку у відповідній будівлі самостійно (за власні кошти).

 1. Кошти відшкодовуються власнику (співвласникам) будівлі шляхом зарахування їх у рахунок майбутніх платежів за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, крім випадку припинення дії договору купівлі-продажу теплової енергії або договору про надання комунальних послуг.

У разі припинення договору купівлі-продажу теплової енергії або договору про надання комунальної послуги сума відшкодування повертається споживачам у порядку та спосіб, узгоджений між суб’єктом господарювання та власником (співвласниками) будівлі.

 1. У разі якщо суб’єкт господарювання, що є виконавцем комунальної послуги, не є оператором зовнішніх інженерних мереж, кошти на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, що підлягають відшкодуванню власнику (співвласникам) будівлі перераховуються оператором зовнішніх інженерних мереж виконавцю комунальної послуги з метою їх подальшого відшкодування власнику (співвласникам) будівлі згідно вимог цього Порядку.

Суб’єкт господарювання, що є виконавцем комунальної послуги, та оператор зовнішніх інженерних мереж здійснюють звіряння обсягу коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, отриманих виконавцем від власників (співвласників) будівель згідно встановлених тарифів на комунальні послуги у відповідному періоді та коштів, перерахованих виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж.

 1. У разі укладення колективного договору про надання комунальної послуг або договору про надання комунальних послуг з колективним споживачем, відшкодування коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених співвласниками у складі тарифів на комунальні послуги, у разі встановлення співвласниками вузла (вузлів) комерційного обліку у будівлі самостійно (за власні кошти), здійснюється шляхом перерахування загальної суми коштів на рахунок:

управителя або іншої уповноваженої співвласниками особи (за умови укладання колективного договору);

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої юридичної особи, яка об’єднує  всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах уклала відповідний договір про надання відповідної комунальної послуги (за умови укладання  договору з колективним споживачем), для подальшого відшкодування коштів співвласникам (споживачам) у рахунок майбутніх платежів за послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання.

 1. Спори щодо відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у складі тарифів на теплову енергію, комунальні послуги, у разі встановлення ним (ними) вузла (вузлів) комерційного обліку у будівлі самостійно (за власні кошти), вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

 

___________________________________________

Повернутися вгору