Проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

02.09.2021

ПРОЄКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

 Д. ШМИГАЛЬ

“     ” _____________ 2021 р.

 

 

Закон України

Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміну до частини другої статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради, 2007 р., № 29, стор. 1001, стаття 389 із наступними змінами) після слів «законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг» доповнити словами та знаками «(крім здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, що здійснює у межах своїх повноважень Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації)». 

ІІ. Прикінцеві положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
  2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

______________________

Повернутися вгору