Звіт про базове відстеження наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2014 № 232 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.10.2014 за № 1347/26124)

22.12.2015

Звіт про базове відстеження
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2014 № 232
«Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури»
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.10.2014 за № 1347/26124)

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2014 № 232 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.10.2014 за № 1347/26124.

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

3. Цілі прийняття акта

Головною метою регуляторного акта є уніфікувати форми документів, які подаються суб’єктами господарської діяльності, та затвердити єдиний підхід до оформлення документів з урахуванням вимог законодавства.

Форми документів базуються на вимогах Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 10.10.2015 по 13.11.2015.

 

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався один метод одержання результатів відстеження – статистичний.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Відстеження здійснювалось за допомогою статистичних даних, наданих територіальними органами Держархбудінспекції України, і аналізу застосування акта у сфері містобудівної діяльності.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Акт позитивно впливає на забезпечення прав та інтересів держави, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

Показники такі: Значення 2015 року
Надходження до Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Внаслідок дії регуляторного акта не відбулося зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.
Кількість суб’єктів, на яких поширюється дія акта. Регуляторний акт поширюється на всіх суб’єктів містобудування.
Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог акта. Запровадження даного регуляторного акта не призвело до збільшення додаткових витрат суб’єктів містобудування, не передбачених  законодавством.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта. Рівень поінформованості суб’єктів містобудування щодо основних положень акта є достатнім, оскільки регуляторний акт розміщено на офіційних сайтах Міністерства регіонального розвитку,   будівництва та житлово-комунального    господарства України (www.minregion.gov.ua) та Держархбудінспекції України (www.dabi.gov.ua).

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття наказу встановило уніфіковані вимоги до документів, які подаються суб’єктами господарської діяльності для отримання
(переоформлення, видачі дубліката, анулювання) ліцензії, внесення змін до переліку робіт.

Повторне відстеження буде здійснено через рік.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України                                                                          В.А. Негода

___ ____________ 2015

Повернутися вгору