Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 512 «Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

23.12.2015

Звіт про базове відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 512
«Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 512 «Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

3. Цілі прийняття акта

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 512 «Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» обумовлене необхідністю вдосконалення процедури прийняття в експлуатацію об’єктів, будівельні роботи на яких виконувалися на підставі повідомлення про початок їх виконання.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 10.10.2015 по 13.11.2015.

 

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався один метод одержання результатів  відстеження – статистичний.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Відстеження здійснювалось за допомогою статистичних даних, наданих територіальними органами Держархбудінспекції, і аналізу застосування акта у сфері містобудівної діяльності.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Акт позитивно впливає на забезпечення прав та інтересів держави, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності,  ефективності, збалансованості, передбачуваності.

 

Показники такі: Значення 2015 року
Надходження до Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Внаслідок дії регуляторного акта не відбулося зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.
Кількість суб’єктів, на яких поширюється дія акта. Регуляторний акт поширюється на всіх суб’єктів містобудування.
Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог акта. Запровадження даного регуляторного акта не призвело до збільшення додаткових витрат суб’єктів містобудування, не передбачених законодавством.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта. Рівень поінформованості суб’єктів містобудування щодо основних положень акта є достатнім, оскільки регуляторний акт розміщено на офіційних сайтах Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального    господарства України (www.minregion.gov.ua) та Держархбудінспекції України (www.dabi.gov.ua) в розділі для громадського обговорення.

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволило спростити процедуру прийняття в експлуатацію об’єктів, будівельні роботи на яких виконувалися на підставі повідомлення про початок їх виконання та сприяє захисту прав і свобод юридичних і фізичних осіб.

Повторне відстеження результативності буде проведено через рік.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунальногогосподарства України                                                                                              В.А. Негода

___ ______________ 2015

Повернутися вгору