Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 березня 2019  року № 48 «Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами»

01.07.2020
  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 березня 2019  року № 48 «Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 травня 2019 року за № 539/33510 (далі – регуляторний акт).

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку громад та територій України.

  1. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є приведення положень Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2018 року № 97, у відповідність до вимог законодавства.

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося з 04 травня 2020 року по 10 червня 2020 року.

  1. Тип відстеження

Базове відстеження.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Під час проведення заходів з відстеження застосовано статистичний метод одержання результатів.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу таких показників: розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією регуляторного акта; кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта; розмір коштів і час, що витрачатимуть суб’єкти господарювання, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акта; час, який витрачатиметься на розгляд звернення та прийняття рішення щодо погодження обґрунтованих відхилень від вимог будівельних норм;  кількість звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень від державних будівельних норм, направлених на розгляд базовим організаціям Мінрегіону з науково-технічної діяльності; кількість звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень від державних будівельних норм розглянутих на засіданні секції НТР; кількість звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень від державних будівельних норм розглянутих на засіданні НТР; кількість відмов у погодженні обґрунтованих відхилень від вимог державних будівельних норм; кількість скарг на рішення щодо погодження обґрунтованих відхилень від державних будівельних норм; кількість змін до державних будівельних норм, внесених за результатами аналізу матеріалів розгляду звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм; рівень поінформованості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта.

Відстеження здійснювалось за допомогою статистичних даних.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

Базове (2020 р.)

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією регуляторного акта

Внаслідок дії регуляторного акта не відбулося зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів

Розмір коштів і час, що витрачатимуть суб’єкти господарювання, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акта

Запровадження регуляторного акта не призвело до збільшення додаткових витрат суб’єктів господарювання, не передбачених  законодавством

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта

Регуляторний акт поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, пов’язану із будівництвом об’єктів. 

Кількість звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень від державних будівельних норм розглянутих на засіданні секції Науково-технічної ради Мінрегіону

За період дії регуляторного акта на засіданнях секції Науково-технічної ради Мінрегіону розглянуто 96 звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм

Кількість звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень від державних будівельних норм розглянутих на засіданні Науково-технічної ради Мінрегіону

За період дії регуляторного акта на засіданнях Науково-технічної ради Мінрегіону розглянуто 0 звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень

Кількість відмов у погодженні обґрунтованих відхилень від вимог державних будівельних норм

За період дії регуляторного акта у погодженні обґрунтованих відхилень від вимог будівельних норм було відмовлено 58 заявникам. 8 звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм було повернуто на доопрацювання.

Кількість скарг на рішення щодо погодження обґрунтованих відхилень від державних будівельних норм

За період дії регуляторного акта скарг на рішення щодо погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм не надходило

Кількість змін до державних будівельних норм, внесених за результатами аналізу матеріалів розгляду звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм

Запровадження регуляторного акта не призвело до розроблення та затвердження змін до державних будівельних норм

Кількість звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень від державних будівельних норм, направлених на розгляд базовим організаціям Мінрегіону з науково-технічної діяльності

За період дії регуляторного акта на розгляд базовим організаціям Мінрегіону з науково-технічної діяльності направлено
0 звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм

Час, який витрачатиметься на розгляд звернення та прийняття рішення щодо погодження обґрунтованих відхилень від вимог будівельних норм

280 годин на одне звернення.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта

Середній. Регуляторний акт розміщено на офіційному вебсайті Мінрегіону (www.minregion.gov.ua).

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оцінка результативності регуляторного акта показала, що з його прийняттям вдалося досягти задекларованих цілей, а результати реалізації його положень мають високу динаміку.  

Наразі регуляторний акт не потребує визнання таким, що втратив чинність.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у ІІ кварталі 2021 року.

 

Перший заступник Міністра

розвитку громад та територій України                                                                          Василь ЛОЗИНСЬКИЙ           

___ ____________ 2020 р.

Повернутися вгору