Звіт про періодичне відстеження наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 06.10.2010 № 392 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури»

22.12.2015

Звіт про періодичне відстеження наказу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 06.10.2010 № 392
«Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 06.10.2010 № 392 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.10.2010 за № 965/18260.

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

3. Цілі прийняття акта

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 06.10.2010 № 392 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури», спрямований на скорочення, оптимізацію Переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури. Нова редакція Переліку сформована, виходячи з наступних основних положень:

багатопрофільність господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (далі – будівельна діяльність), яка передбачає для виконання певних видів робіт здобуття відповідної професійної освіти (архітектора, інженера-будівельника, інженера-сантехніка, інженера-гідротехніка, інженера шляхів сполучення та інших);

різний рівень технічної та технологічної складності виконання аналогічних видів будівельних робіт на об’єктах, віднесених до певних класів відповідальності. Згідно з ДБН 1.2.-14-2008 відмова об’єктів будівництва може спричинити значні, середні або незначні наслідки. При цьому клас відповідальності об’єкта будівництва визначається у завданні на проектування об’єкта, тобто до початку власне господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єкта архітектури. Отже, для виконання робіт будівельної діяльності на певних об’єктах суб’єкти господарювання повинні мати необхідний напрацьований виробничо-технічний і організаційно-кадровий потенціал; сприяння розвитку малого і середнього підприємництва у будівельній діяльності, яке реалізується шляхом виокремлення у Переліку робіт, що здатні виконувати нечисленні, у т.ч. новостворені підприємства, а також фізичні особи – підприємці.

Крім того, наказ спрямований на приведення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, у відповідність до статті 7 Закону України «Про архітектурну діяльність» у частині наявності в архітектора кваліфікаційного сертифіката.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 10.10.2015 по 13.11.2015.

 

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався один метод одержання результатів відстеження – статистичний.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Відстеження здійснювалось за допомогою статистичних даних, наданих територіальними органами Держархбудінспекції, і аналізу застосування акта у сфері містобудівної діяльності.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Ліцензування будівельної діяльності запроваджено у 1992 році. З 2012 року в рамках загального спрощення дозвільної системи у будівництві Держархбудінспекцією суттєво зменшено перелік видів робіт та фактично запроваджено декларативний принцип ліцензування будівельної діяльності.

Якщо у 1993-1995 роках ліцензуванню підлягало 1814 видів робіт, то у 2008 році ліцензувалося вже 568 видів робіт, а з 2010 року – лише 96, тобто майже у 20 разів менше.

 

Показники такі: Значення 2015 року
Надходження до Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Внаслідок дії регуляторного акта не відбулося зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.
Кількість суб’єктів, на яких поширюється дія акта. Регуляторний акт поширюється на всіх суб’єктів містобудування.
Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог акта. Запровадження даного регуляторного акта не призвело до збільшення додаткових витрат суб’єктів містобудування, не передбачених  законодавством.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта. Рівень поінформованості суб’єктів містобудування щодо основних положень акта є середнім, оскільки регуляторний акт розміщено на офіційних сайтах Міністерства регіонального розвитку,   будівництва та житлово-комунального    господарства

України (www.minregion.gov.ua) та Держархбудінспекції України (www.dabi.gov.ua) в розділі для громадського обговорення.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття наказу забезпечило приведення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, у відповідність до вимог законодавства у частині наявності в архітектора кваліфікаційного сертифіката, та дозволило скоротити, оптимізувати Перелік робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури.

Наступне періодичне відстеження буде здійснено через три роки.

 

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства  України                                                                                   В.А. Негода

___ ______________ 2015

Повернутися вгору