Звіт про періодичне відстеження наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21.08.2010 № 327 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.12.2008 № 637»

23.12.2015

Звіт про періодичне  відстеження
наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21.08.2010 № 327
«Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.12.2008 № 637»

 

  1. Вид та назва регуляторного акта23

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21.08.2010 № 327 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.12.2008 № 637», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.09.2010 за № 836/18131.

 

  1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

  1. Цілі прийняття акта

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21.08.2010 № 327 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.12.2008 № 637», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.09.2010 за № 836/18131 (далі – наказ), прийнято з метою виконання вимог Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923.

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

з 10.10.2015 по 13.11.2015.

 

  1. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 

  1. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався один метод одержання результатів відстеження – статистичний.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Відстеження здійснювалось за допомогою статистичних даних, наданих територіальними органами Держархбудінспекції, і аналізу застосування акта у сфері містобудівної діяльності.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Акт позитивно впливає на забезпечення прав та інтересів держави, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

 

Кількісні та якісні показники

результативності регуляторного акта

Значення 2015 року
Надходження до Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Внаслідок дії регуляторного акта не відбулося зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.
Кількість суб’єктів, на яких поширюється дія акта. Регуляторний акт поширюється на всіх суб’єктів містобудування.
Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог акта. Запровадження даного регуляторного акта не призвело до збільшення додаткових витрат суб’єктів містобудування, не передбачених  законодавством.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта. Рівень поінформованості суб’єктів містобудування щодо основних положень акта є достатнім, оскільки регуляторний акт розміщено на офіційних сайтах Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального    господарства України (www.minregion.gov.ua) та Держархбудінспекції України (www.dabi.gov.ua).

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття наказу спростило дозвільно-погоджувальні процедури у будівництві та прийняття в експлуатацію житлових будинків та вбудовано-прибудованих приміщень без виконання деяких внутрішніх опоряджувальних робіт.

Оскільки, наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21.08.2010 № 327 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.12.2008 № 637» втратив чинність подальше здійснення заходів з відстеження його результативності є недоцільним.

 

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України                                                                                              В.А. Негода

___  _______________ 2015

Повернутися вгору