Звіт про періодичне відстеження постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури»

23.12.2015

Звіт про періодичне відстеження
постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396
«Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури»

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

3. Цілі прийняття акта

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури» обумовлене необхідністю вдосконалення процедури ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві з метою врахування специфічних для будівельної діяльності аспектів, пов’язаних насамперед із забезпеченням якості робіт, дотриманням будівельних норм і правил, безпеки і довговічності збудованих об’єктів, екстериторіальним характером будівництва.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 10.10.2015 по 13.11.2015.

 

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався один метод одержання результатів відстеження – статистичний.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Відстеження здійснювалось за допомогою статистичних даних, наданих територіальними органами Держархбудінспекції, і аналізу застосування акта у сфері містобудівної діяльності.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Акт позитивно впливає на забезпечення прав та інтересів держави, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

Показники такі: Значення 2015 року
Надходження до Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Внаслідок дії регуляторного акта не відбулося зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.
Кількість суб’єктів, на яких поширюється дія акта. Регуляторний акт поширюється на всіх суб’єктів містобудування.
Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог акта. Запровадження даного регуляторного акта не призвело до збільшення додаткових витрат суб’єктів містобудування, не передбачених  законодавством.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта. Рівень поінформованості суб’єктів містобудування щодо основних положень акта є достатнім, оскільки регуляторний акт розміщено на офіційних сайтах Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального    господарства України (www.minregion.gov.ua) та Держархбудінспекції України (www.dabi.gov.ua).

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволило вдосконалити процедуру ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві щодо врахування специфічних для будівельної діяльності аспектів, та сприяє захисту прав і свобод юридичних і фізичних осіб.

Наступне періодичне відстеження буде здійснено через три роки.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України                                                                                    В.А. Негода

_____ ____________ 2015

Повернутися вгору