Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198 «Про затвердження правил користування тепловою енергією»

25.12.2015

Звіт про періодичне відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198 «Про затвердження правил користування тепловою енергією»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198 «Про затвердження правил користування тепловою енергією».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  України.

 

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття акта є визначення взаємовідносин між теплопостачальними організаціями та споживачами теплової енергії.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

З 10.10.2015 по 10.11.2015.

 

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався один метод одержання результатів відстеження – статистичний.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося на підставі даних галузевої статистичної звітності.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні та якісні значення показників

результативності регуляторного акта

Значення

2013 року

Значення

2014 року

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів
Вироблено теплової енергії за рік,

тис. Гкал

96 487,9 72 986,8
Відпущено теплової енергії за рік,

тис. Гкал

89 061,3 67 354,2
Втрати теплової енергії за рік, тис. Гкал 13 223,4 9 884,7
Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта На всіх суб’єктів господарювання, що надають послуги з централізованого опалення, а також  організації, що виконують проектування, пуск, налагодження та експлуатацію обладнання для виробництва, транспортування, постачання та використання теплової енергії.
Розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання не розраховується
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта Середній. Регуляторний акт розміщено на офіційному веб-сайті Мінрегіону України

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Зокрема прийняття акту дозволило врегулювати питання приєднання споживачів теплової енергії до систем теплопостачання, визначити порядок допуску до експлуатації систем теплопостачання, конкретизувало порядок установки та експлуатації приладів комерційного обліку, а також здійснення розрахунків за спожиту теплову енергію.

Крім того регуляторний акт дозволив визначити порядок припинення та обмеження постачання теплової енергії, права та обов’язки теплопостачальної організації і споживача.

Таким чином, ступінь досягнення цілей регулювання – такий,  що досягнув задекларованих цілей.

Наступне періодичне відстеження буде здійснено через три роки.

 

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України                                                            В.А. Негода

___ _________ 2015 р.

 

Повернутися вгору