Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1268 «Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»

25.12.2015

Звіт про періодичне відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1268
«Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»

  1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1268 «Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» (далі – Постанова).

  1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

  1. Цілі прийняття акта

Основною метою прийняття акта є захист прав усіх мешканців багатоквартирних будинків при відключенні споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання. Постановою внесено зміни до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, а саме передбачено відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води не у квартирах багатоквартирних будинків з ініціативи споживача, а відключення багатоквартирних будинків з ініціативи споживачів, у разі, коли  технічна  можливість  такого  відключення передбачена затвердженою органом місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про       теплопостачання» схемою теплопостачання.

  1. Строк виконання заходів з відстеження результативності

Відстеження результативності регуляторного акта проводилось з 17 листопада 2015 року по 18 грудня 2015 року.

  1. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

  1. Методи одержання результатів відстеження результативності

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу звернень громадян та організацій щодо питання можливості відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води.

За результатами відстеження результативності цього регуляторного акта визначено, що дія акта поширюється на мешканців багатоквартирних будинків, всіх суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води та охоплює всі області і м. Київ.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності

За результатами відстеження акта визначені наступні значення показників результативності:

– розмір надходжень до державного  та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не змінюється;

– кількість мешканців багатоквартирних будинків та суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – на всіх мешканців багатоквартирних будинків, які мають намір відключитися від централізовано опалення та суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води;

– рівень поінформованості мешканців багатоквартирних будинків та суб’єктів господарювання,  які надають послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води з основних положень акта – середній, акт розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства.

Крім того, в акті визначено, що відключення багатоквартирних будинків з ініціативи споживачів здійснюється у разі наявності технічної  можливості  такого відключення відповідно до затвердженої органом місцевого самоврядування згідно з Законом України «Про теплопостачання» схемою теплопостачання.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1268 «Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку. Постанова не потребує внесення змін або визнання такою, що втратила чинність.

Наступне періодичне відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснено через три роки.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України                       В.А. Негода

_____________________2015

 

 

 

 

 

 

Повернутися вгору