Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 червня 2017 року № 151 «Про затвердження Змін до Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів»

17.09.2021
  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 червня 2017 року № 151 «Про затвердження Змін до Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 липня 2017 року за № 817/30685 (далі – регуляторний акт).

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку громад та територій України.

  1. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є удосконалення  правового регулювання відносин стосовно ремонту та утримання об’єктів благоустрою з метою забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей, у тому числі шляхом створення безпечних і сприятливих умов пересування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, та продовження їх строків служби.

  1. Строк виконання заходів з відстеження

З 06 серпня 2021року по 06 вересня 2021 року

  1. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта використовувався один метод одержання результатів – статистичний.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Для проведення відстеження використовувалися показники, що були визначені під час підготовки аналізу регуляторного впливу:

– кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють роботи у зазначеній сфері;

– розмір коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта;

– розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією регуляторного акта, – не прогнозується;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання: – середній, що було досягнуто шляхом оприлюднення регуляторного акта на офіційному вебсайті Міністерства.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

Значення

2018 року

 

Значення

2019 року

 

Значення

2020 року

 

Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів

Статистичні дані не визначаються

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта

На всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері благоустрою

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта

 

Розмір коштів і час не визначається

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

Середній, регуляторний акт розміщено на офіційних вебсайтах Мінрегіону, Верховної Ради України

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Положення регуляторного акта забезпечило реалізацію державної політики відносно осіб з інвалідністю на максимальну участь в економічному і соціальному житті суспільства, вирішення наявних проблемних питань у сфері благоустрою, можливість створення умов для безперешкодного доступу до відповідних об’єктів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, забезпечення створення доступного середовища для вільного пересування і безперешкодної комунікації цієї категорії осіб.

Наступне періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено у ІІІ кварталі 2024 року.

Перший заступник Міністра
розвитку громад та територій України                               Василь ЛОЗИНСЬКИЙ

Повернутися вгору