Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 602 «Деякі питання формування та встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги»

13.09.2021

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 602 «Деякі питання формування та встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги» (далі – регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку громад та територій України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є вдосконалення механізму формування та встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги для суб’єктів господарювання, діяльність яких регулюється на місцевому рівні, стабілізація ситуації з формуванням та встановленням тарифів на житлово-комунальні послуги.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося з 12 липня 2021 року по 13 серпня 2021 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Під час проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта застосовувався один метод одержання результатів – статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативності:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

2015

(повторне)

2021

(періодичне)

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів України і державних цільових фондів, пов’язаних з дією регуляторного акта

Регуляторний акт не регулює відносин щодо таких надходжень та не має впливу на них.

 

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання предметом яких є надання комунальних послуг, діяльність яких регулюється на місцевому рівні та для яких тарифи встановлюються органи місцевого самоврядування:

у сфері теплопостачання– 1394;

у сфері централізованого водопостачання, централізованого водовідведення – 2689;

у сфері  поводження з побутовими відходами – 1244.

Дія акта поширюється на всі підприємства житлово-комунальної сфери (підприємства тепло-, водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), для яких тарифи встановлюються органами місцевого самоврядування.

 

 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

Не визначається.

 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

Середній. Регуляторний акт розміщено на офіційних вебсайтах Верховної Ради України та Мінрегіону.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оцінка результативності регуляторного акта показала, що з його прийняттям вдалося досягти задекларованих цілей, а результати реалізації його положень сприяли удосконаленню нормативно-правової бази та системи ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг.

Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р.
№ 269 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» було внесено зміни до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010, та до Порядків формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, на централізоване водопостачання та водовідведення, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. 
№ 869, в частині виключення розділів стосовно надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, пов’язаних з виробництвом теплової енергії, її транспортуванням та постачанням, наданням послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, централізованого водопостачанням та водовідведення, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Крім того, Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій виключено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 р. № 291 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869».

Зважаючи на це, необхідність подальшого відстеження результативності регуляторного акта відсутня.

 Перший заступник Міністра
розвитку громад та територій України                            Василь ЛОЗИНСЬКИЙ

 ___ ____________ 2021 р.

Повернутися вгору