Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 532 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

10.09.2021
  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 532 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – регуляторний акт).

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку громад та територій України.

  1. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є узгодження нормативно-правових актів у діючій системі чинного законодавства та реалізації державної політики у сфері будівництва, а саме:

постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2137 «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів»;

Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555;

Порядку обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556;

постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр».

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося з 12 липня 2021 року по 13 серпня 2021 року.

  1. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Під час проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта застосовувався один метод одержання результатів – статистичний.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу таких показників: розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією регуляторного акта; кількість суб’єктів господарювання та або фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта; розмір коштів і час, шо витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог регуляторного акта; рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показник результативності

2014 рік
(базове)

2015 рік (повторне)

2018 рік (періодичне)

2021 рік (періодичне)

Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією регуляторного акта

Внаслідок дії регуляторного акта додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів не відбулося

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта

Регуляторний акт поширюється на:

1) замовників архітектурних та містобудівних  конкурсів – центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, виконавчі   органи  місцевої  ради, уповноважені  органи містобудування  та  архітектури, юридичні  особи, громадяни, які організовують і проводить конкурс та здійснюють його фінансування. Так, кількість замовників архітектурних та містобудівних  конкурсів за період дії регуляторного акта, становить:

 

Суб’єкт

2014

2015

2016-2018

2019-2021

замовники архітектурних та містобудівних  конкурсів

центральні органи виконавчої влади

місцеві органи виконавчої влади

1

1

3

виконавчі   органи  місцевої  ради

9

9

20

23

уповноважені  органи містобудування  та  архітектури

1

5

3

юридичні  особи

2

2

9

6

громадяни

 

2) учасників архітектурних та містобудівних    конкурсів – фахівці, авторські колективи фахівців (авторський колектив), юридичні особи, які офіційно подали замовнику  конкурсу  заяву  про намір узяти участь у конкурсі, або запрошені   замовником   до   участі   у  конкурсі,  зареєстровані замовником  конкурсу і подали на конкурс проекти, які відповідають його умовам. Так, кількість  учасників архітектурних та містобудівних    конкурсів за період дії регуляторного акта, становить:

 

Суб’єкт

2014

2015

2016-2018

2019-2021

учасники архітектурних та містобудівних    конкурсів

фахівці

8

10

35

118

авторські колективи фахівців (авторський колектив)

4

12

14

28

юридичні особи

5

1

22

17

               

 

3) замовників містобудівної документації місцевого рівня – всі виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.  Так, зокрема у 2020 році затверджено: 2 генеральних планів міст обласного значення, 13 генеральних планів міст районного значення, 532 генеральних плани сіл;

4) уповноважені органи містобудування  та  архітектури, які ведуть містобудівний  кадастр*.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог регуляторного акта

Запровадження регуляторного акта не призвело до збільшення додаткових витрат суб’єктів містобудування, не передбачених законодавством.

 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

Середній. Регуляторний акт розміщено на офіційних вебсайтах Мінрегіону  (www.minregion.gov.ua) та Верховної Ради України

* кількісні показники не вираховувалися, оскільки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 134 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» зміни внесені регуляторним актом до Порядку обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556, втратили чинність.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оцінка результативності регуляторного акта показала, що з його прийняттям вдалося досягти задекларованих цілей, а результати реалізації його положень мають високу динаміку.         

Наразі регуляторний акт не потребує визнання таким, що втратив чинність.

Водночас, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 134 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами» втратила чинність.

Разом з цим, у зв’язку з прийняттям Закону України від 17 червня 2020 року № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» акти Кабінету Міністрів України, до яких регуляторним актом внесено зміни, потребують внесення суттєвих змін або визнання такими, що втратили чинність. З метою виконання вимог цього Закону Мінрегіоном здійснюється розроблення відповідних нормативно-правових актів.

З огляду на це, відстеження результативності регуляторного акта є остаточним.

 

Перший заступник Міністра
розвитку громад та територій України                   Василь ЛОЗИНСЬКИЙ                                                           

____  _________ 2021 р.

Повернутися вгору