Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 561 «Про затвердження Порядку та умов узгодження ліцензіатами, що провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання теплової енергії, ліцензування господарської діяльності яких здійснюється обласними та Київською міською державними адміністраціями, з органами місцевого самоврядування запозичень від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів»

13.09.2021
  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 561 «Про затвердження Порядку та умов узгодження ліцензіатами, що провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання теплової енергії, ліцензування господарської діяльності яких здійснюється обласними та Київською міською державними адміністраціями, з органами місцевого самоврядування запозичень від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів»
(далі – регуляторний акт).

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку громад та територій  України.

  1. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є визначення механізму узгодження ліцензіатами, що провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання теплової енергії, ліцензування господарської діяльності яких здійснюється обласними та Київською міською держадміністраціями, з органами місцевого самоврядування запозичень від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів.

Для досягнення поставленої мети регуляторним актом затверджено Порядок та умови узгодження ліцензіатами, що провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання теплової енергії, ліцензування господарської діяльності яких здійснюється обласними та Київською міською державними адміністраціями, з органами місцевого самоврядування запозичень від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів.

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося з 01 червня 2021 року по 01 липня 2021 року.

  1. Тип відстеження

Повторне відстеження.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Під час проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта застосовано один метод одержання результатів – статистичний.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативності:

розмір надходжень до Державного бюджету України – надходження до Державного бюджету України у зв’язку з прийняттям регуляторного акта не передбачаються;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта;

Кількість тарифів на теплову енергію, які переглядаються органами місцевого; самоврядування протягом року

кількість тарифів на теплову енергію, які переглянуті органами місцевого самоврядування протягом року після введення в дію регуляторного акта при включенні до структури тарифу коштів на погашення основної суми необхідних запозичень, витрат на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інших витрат, пов’язаних із запозиченнями, залученими для провадження ліцензованої діяльності до тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось на підставі інформації, наданої до Мінрегіону обласними, Київською міською державними адміністраціями.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

2020/2021

Розмір надходжень до Державного бюджету України.

Внаслідок дії регуляторного акта додаткових надходжень до державного бюджету України не передбачається

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання,  ліцензування діяльності яких здійснюється на місцевому рівні, які провадять діяльність у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії – 1742 суб’єкта господарювання. 

Кількість тарифів на теплову енергію, які переглядаються органами місцевого самоврядування протягом року.

Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 (із змінами), передбачено обов’язковий щорічний перегляд тарифів до початку опалювального періоду – тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Станом на 01 липня 2021 р. тарифи на теплову енергію, до структури яких включені витрати основної суми запозичення, витрати на сплату відсотків та інші витрати, пов’язані із запозиченнями від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проєктів, встановлено для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання таких областей: Вінницька (ДП «Альтернативна теплова енергія КП «Вінницяоблтеплоенерго»), Донецька  (ТОВ «Бахмут-Енергія»), Житомирська  (КП «Житомиртепло-комуненерго»), Івано-Франківська (ДМП «Івано-франківськтеплокомуненерго», Миколаївська (ОКП «Миколаївоблтеплоенерго), Полтавська (КП «Миргород теплоенерго»), Тернопільська (Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерг» Тернопільської міської ради), Харківська (КП «Харківські теплові мережі»), Чернівецька (МКП «Чернівці-теплокомуненерго»).

Кількість тарифів на теплову енергію, які переглянуті органами місцевого самоврядування протягом року після введення в дію регуляторного акта при включення структури тарифу коштів на погашення основної суми необхідних запозичень, витрат на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інших витрат, пов’язаних із запозиченнями, залученими для провадження ліцензованої діяльності до тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта.

Не визначається.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

Середній. Регуляторний акт розміщений на офіційних вебсайтах Верховної Ради України та Мінрегіону.

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами проведеного аналізу та отримання значень показників результативності регуляторного акта вдалося досягти задекларованих цілей.

За результатами повторного відстеження визначено ефективність впливу регуляторного акта на суспільні відносини за участю ліцензіатів, що провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання теплової енергії, та відповідають Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затвердженим постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 р. № 308, ліцензування господарської діяльності яких здійснюється обласними та Київською міською держадміністраціями.

Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено у II кварталі 2024 року. 

 

Перший заступник Міністра
розвитку громад та територій
України                                                                          Василь ЛОЗИНСЬКИЙ 

_____ ______________ 2021 р.

Повернутися вгору