Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення»

01.10.2021
  1.  Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів від 05 липня 2019 року № 690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення»
(далі – регуляторний акт).

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку громад та територій України.

  1. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є забезпечення врегулювання відносин між суб’єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення та індивідуальним і колективним споживачем, які отримують або мають намір отримувати послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення.

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось з 04 серпня 2021 року по 04 вересня 2021 року.

  1. Тип відстеження

Повторне відстеження.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта використовувався один метод одержання результатів відстеження – статистичний.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу статистичних даних щодо основних показників роботи підприємств у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.         

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта 

Показники результативності 

Значення 2021 року

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією регуляторного акта

Статистичні дані не визначаються

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта

164737

Кількість суб’єктів господарювання, що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

2610

Розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акта

Розмір коштів і час не визначається

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта

Середній. Регуляторний акт розміщено на офіційному вебсайті Верховної Ради України

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта визначено ефективність впливу регуляторного акта на забезпечення реалізації Закону України «Про житлово-комунальні послуги» у частині затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Для громадян та суб’єктів господарювання: отримання якісних послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення.

Регуляторний акт не потребує внесення змін або таким, що втратив чинність.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у ІІІ кварталі 2024 року.

Перший заступник Міністра
розвитку громад та територій України                             Василь ЛОЗИНСЬКИЙ

____________ 2021 року

Повернутися вгору