Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами»

13.09.2021
  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами»  (далі – регуляторний акт).

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку громад та територій  України.

  1. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є визначення граничного розміру плати за абонентське обслуговування, що може нараховуватися виконавцем споживачеві відповідної комунальної послуги, яка надається у багатоквартирному будинку за індивідуальним договором.

Для встановлення Кабінетом Міністрів України граничного розміру плати за абонентське обслуговування регуляторним актом визначено  формулу, відповідно до якої розраховується  граничний розмір плати за абонентське обслуговування для послуг з постачання теплової енергії та/або гарячої води; централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення; поводження з побутовими відходами.

  1. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося з 01 серпня 2021 року по 31 серпня 2021 року.

  1. Тип відстеження

Повторне відстеження.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Під час проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта застосовувався один метод одержання результатів – статистичний.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на основі даних галузевої статистичної звітності суб’єктів господарювання – виконавців послуг з  постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення,  поводження з побутовими відходами.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

2020/2021

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів

Внаслідок дії регуляторного акта додаткових  надходжень до державного та місцевих бюджетів не відбулося

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що надають  послуги з постачання теплової енергії та/або гарячої води; централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення; поводження з побутовими відходами (всього 5325 суб’єктів господарювання).

 

Розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта

Із запровадженням  регуляторного акта розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, залишається незмінними.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта

Середній. Регуляторний акт розміщений на офіційних вебсайтах Верховної Ради України та Мінрегіону.

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами проведеного аналізу та отримання значень показників результативності регуляторного акта вдалося досягти задекларованих цілей.

За результатами повторного відстеження визначено ефективність впливу регуляторного акта на суспільні відносини за участю виконавців послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення,  поводження з побутовими відходами.

Наразі регуляторний акт не застосовується у повній мірі через те, що виконавці комунальних послуг працюють на «старих» договорах про надання комунальних послуг, що укладалися за вимогами Закону України від 24 червня 2004 року № 1875-IV«Про житлово-комунальні послуги», який не передбачає нарахування та сплати плати за абонентське обслуговування.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 03 грудня 2020 р. № 1060 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», згідно з пунктом 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» якого доручено Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, Мінрегіоном до регуляторного акта буде внесено зміни.

Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено у IIІ кварталі 2024 року.

 

Перший заступник Міністра
розвитку громад та територій
України                                                                             Василь ЛОЗИНСЬКИЙ 

_____ ______________ 2021 р.

Повернутися вгору