Звіт про проведення базового відстеження результативності наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2014 р. № 250 «Про внесення змін до Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна»

25.12.2015

Звіт про проведення базового відстеження результативності
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2014 р. № 250
«Про внесення змін до Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна»

 

  1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2014 р. № 250 «Про внесення змін до Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2014 р. за № 1179/25956 (далі – Наказ).

 

  1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

  1. Цілі прийняття акта

Метою прийняття наказу є приведення Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 18 червня 2007 року № 55, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 06 липня 2007 року за  № 774/14041 (далі – Інструкція), у відповідність до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773.

Досягнення мети здійснюється шляхом внесення змін до Інструкції в частині надання дозволу на проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна всім суб’єктам господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію нерухомого майна.

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження результативності

Відстеження результативності регуляторного акта проводилось з 09 листопада 2015 року по 11 грудня 2015 року.

 

  1. Тип відстеження

Базове відстеження.

 

  1. Методи одержання результатів відстеження результативності

Під час проведення заходів з відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося на підставі даних галузевої статистичної звітності.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності

За результатами відстеження акта визначені наступні значення показників результативності:

– розмір надходжень до державного  та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не змінюється;

– кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта – на всіх суб’єктів господарювання, які надають послуги з технічної інвентарізації об’єктів нерухомості;

– розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – не змінюється;

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта – середній, акт розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства.

Крім того, створено належні правові підстави для суб’єктів господарювання виконувати роботи з поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна.

Підвищено рівень якості надання послуг з інвентаризації об’єктів нерухомого майна за рахунок створення правових підстав для роботи суб’єктів господарювання.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку. Зокрема прийняття акту дозволило суб’єктам господарювання, які надають послуги з технічної інвентаризації об’єктів нерухомості, виконувати роботи з поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна.

Повторне відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторним актом.

 

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України                       В.А. Негода

 

Повернутися вгору