Звіт про проведення повторного відстеження результативності наказу Мінрегіону України та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 13.09.2013 № 446/135 «Про затвердження Змін до порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення»

21.12.2015

Звіт про проведення повторного відстеження результативності
наказу Мінрегіону України та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 13.09.2013 № 446/135
«Про затвердження Змін до порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 13.09.2013 № 446/135 «Про затвердження Змін до порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2013 р. за № 1699/24231.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття акта є вдосконалення механізму розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб’єктами.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводилося з 24 вересня 2015 року по 24 жовтня 2015 року.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось на підставі даних галузевої статистичної звітності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

На час розроблення проекту регуляторного акта налічувалося 762 підприємств з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії і 1982 підприємств, що надають послуги з  централізованого водопостачання та водовідведення.

За результатами відстеження результативності цього регуляторного акта визначено:

– дія акта поширюється на суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення.

– розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не змінюється;

– розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами пов’язаними з виконанням вимог акта – не змінюється;

– рівень поінформованості середній – акт розміщений на офіційному веб-сайті Мінрегіону (www.minregion.gov.ua).

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оцінка результативності дії регуляторного акта показала, що з прийняттям цього акта вдалося досягти визначених цілей.

За результатами відстеження визначено ефективність впливу акта на суспільні відносини за участю суб’єктів господарювання у сфері тепло-, водопостачання, отже регуляторний акт не потребує внесення змін або визнання таким, що втратив чинність.

Періодичне відстеження результативності акта буде проведено у четвертому кварталі 2018 року.

 

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово – комунального господарства України                                             В.А. Негода

____ ______________ 2015 р.

 

 

Повернутися вгору