Звіт про проведення повторного відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 750 «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення»

21.12.2015

Звіт про проведення повторного відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 750 «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 750
«Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття регуляторного акта є врегулювання порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводилося з 24 вересня 2015 року по 24 жовтня 2015 року.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось на підставі даних галузевої статистичної звітності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

На час розроблення проекту регуляторного акта налічувалося 762 підприємств з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії і 1982 підприємств, що надають послуги з  централізованого водопостачання та водовідведення. При цьому у 2012-2013 роках були відсутні інвестиційні програми суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

Протягом 2014-2015 років схвалено 148 інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та 87 інвестиційних програм у сфері теплопостачання суб’єктів господарювання, які є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та  комунальних послуг, та відкрито поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами для
суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 190, у сфері теплопостачання – 203.

За результатами відстеження результативності цього регуляторного акта визначено:

– дія акта поширюється на суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення.

– розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не змінюється;

– розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами пов’язаними з виконанням вимог акта – не змінюється;

– рівень поінформованості середній – акт розміщений на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оцінка результативності дії регуляторного акта показала, що з прийняттям цього акта вдалося досягти визначених цілей.

За результатами відстеження визначено ефективність впливу акта на суспільні відносини за участю суб’єктів господарювання у сфері тепло-, водопостачання, отже регуляторний акт не потребує внесення змін або визнання таким, що втратив чинність.

Періодичне відстеження результативності акта буде проведено у четвертому кварталі 2018 року.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України                                             В.А. Негода

____ ______________ 2015 р.

Повернутися вгору